Bones festes i un victoriós any 2022

Felices fiestas y un victorioso año 2022

El president de l’Associació Plural-21, Lluís Botinas, ens desitja bones festes i un any 2022 farcit de lluites i victòries.
Us convidem a llegir-lo.

El presidente de la Asociación, Lluís Botinas, nos desea felices fiestas y un año lleno de retos y victorias.
Os animamos a leerlo.

Bones festes i un victoriós any 2022

 Benvolgut,

Després d’aquest llarg 2021 durament viscut, es pot afirmar que comencem un any 2022 decisiu per superar el repte més gran que mai hem tingut. I tenim aquest repte en tant que persona, que família, que membre d’una societat (que aquí no adjetivitzo) amb unes fronteres determinades (que aquí no delimito), i, el que és totalment inèdit, en tant que humanitat.

He anat abordant aquest repte al llarg de 58 sessions (en català i en castellà; aquest dimarts 28 vaig fer la 58a en castellà: hi abordo -entre altres qüestions- com actuar ARA per frenar/impedir les injeccions a criatures de 5 a 11 anys, i es pot veure al Canal de Twitch de Plural-21) que he anat fent gairebé cada setmana des del 18 de març del 2020. També, moltes d’aquestes sessions es troben a la plataforma Rumble, en català al Canal de La Gota Catalana, i en castellà al de Plural-21.

A finals de març d’enguany vaig elaborar la meva comprensió i proposta de conjunt, en catlà, castellà i anglès:

Hi explico –i ho he anat actualitzant i desenvolupant en les successives sessions– que estem davant d’un GENOCIDI CONTRA LA HUMANITAT que mitjançant unes injeccions molt perilloses (oficialment amb material genètic però que s’hi està trobant material magnètic, metàl·lic, biològic i veurem-què-més no declarat) disfressades de “vacunes” intenta matar/emmalaltir/ESTERILITZAR el 90% de l’actual població mundial. Aquest GENOCIDI ha estat posat en marxa pels CRIMINALS DE DALT DE TOT -que no sé qui són, i que no em sembla pas important saber qui en realitat són- que portaven molt temps preparant-lo. I s’està executant per CRIMINALS d’importància decreixent que estan jeràrquicament estructurats en una piràmide de poder, arribant -per ara- a nivells molt propers a la població: caps de departaments hospitalaris, directors de centres d’educació, etc.

Plantejo que davant d’aquesta situació inèdita, poc serveixen ni les explicacions (p, ex., motivacions econòmiques) ni les respostes del passat, i que hem de ser capaços d’elaborar explicacions i respostes també inèdites.

Així, considero:

 • que la força potencial invencible, que cal convertir ràpidament en força real, és PARES I AVIS DE TOTS ELS PAÏSOS, UNIU-VOS EN DEFENSA DELS VOSTRES FILLS I NÉTS … I DELS FILLS I NÉTS DE TOTHOM … I D’ARREU!!! I feu-lo ENCARA QUE VOSALTRES JA US HAGUEU INJECTAT!
 • que aquesta és UNA FORÇA IMPARABLE perquè
  • supera totes les polaritats del passat: polítiques (dretes-esquerres, fins i tot si extremes), econòmiques (empresaris-treballadors), ideològiques, religioses, etc.
  • desfà les capes dels criminals -com més baixes, més- que apliquen -encara- el genocidi
  • impedeix la imposició de qualsevol NOU ORDRE MUNDIAL pel 10% de població mundial
 • que ÉS L’HORA DELS LÍDERS NATURALS DEL POBLE: cada Poble té els seus Líders Naturals, i entre Líders Naturals ens entendrem fàcilment
  • que ÉS RESPONSABILITAT DELS LÍDERS NATURALS
  • atreure, paulatinament però ràpidament, sectors creixents de la majoria de població que, LÒGICAMENT, confia -per ara!- en l’única informació que coneix: la que li arriba pels canals -encara!- establerts, donada per les que -encara!- li apareixen com les seves autoritats legítimes responsables de la seva salut
  • junt a pares, avis i més del 90% de la Humanitat, escombrar TOTS els actuals Líders Artificials, i INSTAURAR UNA NOVA·ANTIGA FORMA DE VIDA AL SERVEI DE TOTS ELS POBLES!
 • que tot és un muntatge criminal d’abast planetari construït per la piràmide de poder dels CRIMINALS sense tenir cap base científica però CONTROLANT TOTS ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ.
 •  que trencar aquesta CENSURA CRIMINAL és LA qüestió decisiva. Permetria reduir la por, frenar la repressió, convertir la intuïció i les sospites en consciència, i passar de l’actitud defensiva a la ofensiva: HEM DE GUANYAR! En poques setmanes canviaria radicalment la situació!
 • que, a més, tot és il·legal, fins i tot dins de la seva pròpia legislació. Presentar denúncies o querelles és una via que, a més d’estar en mans d’una part important dels criminals -mentre no canviïn de bàndol!-, és molt lenta. De què nassos serviria que dins d’un o dos anys algun tribunal sentenciés que les injeccions no haurien d’haver-se injectar? Però tenir clar nosaltres que tot és il·legal, ens dona molta més força per actuar decididament!
 • que el taló d’Aquil·les és que TOTS els actuals responsables AMAGUEN CONSCIENTMENT a la població l’enorme nombre de morts i de lesionats permanents haguts després de rebre una injecció. Una part -menys del 10%!- de les víctimes de reaccions adverses ja han estat recopilats per organismes sanitaris oficials (sobre tot, EudraVigilance per la UE, i VAERS pels USA) que setmanalment pengen a les seves Webs (però que no fan circular públicament).
 • que LA TASCA PRINCIPAL ARA ÉS FRENAR/IMPEDIR QUE INJECTIN A LES CRIATURES DE 5 A 11 ANYS! Ho explico, dins de la Sessió 58a que es troba al nostre canal de Twitch, des del minut 1:09:50 al 1:24:01. I el que aquí hi explico queda especialment reforçat pel que dic a continuació fins al 1:37:25.
 • que cal tenir ben present que els criminals de dalt de tot han llençat aquest genocidi contra la Humanitat PER EXECUTAR-LO FINS EL FINAL. Per això combinen el genocidi sanitari amb les accions sobre/contra el clima, amb generar manca d’aliments i també de peces per la producció, amb destrucció de l’economia, amb inflació, amb eliminació del diner físic, amb operacions cara al transhumanisme (ATENCIÓ! pels 700 milions de supervivents), etc. I aniran executant el genocidi MENTRE NOSALTRES NO HO IMPEDIM, no cediran SI NOSALTRES NO ELS FEM CEDIR, no pararan FINS QUE NOSALTRES NO ELS PAREM! Per primera vegada, és qüestió de vida o mort PER A LA HUMANITAT. I HEM DE GUANYAR!
 • i que és lògic que els que qüestionem/rebutgem/confrontem el que està passant siguem una minoria (i que també és lògica l’altra cara d’aquest fet: que la majoria de la població confiï -ENCARA!- en allò que els arriba per canals establerts). Però aquesta minoria que som 1) tenim una força enorme, de la qual encara no acabem de ser-ne conscients, i 2) hem de desenvolupar l’actitud d’empatia, els arguments, els exemples, les preguntes, les dades, etc. capaços d’anar atraient sectors cada vegada més grans dels que encara creuen en els criminals (mundials/continentals/estatals/autonòmics/municipals/de-les-capes-més-properes-a-la-població) que apareixen als mitjans.

Com a president de Plural-21

 1. considero que el millor contingut per fecundar aquest moviment transformador aviat massiu és el del lema expressat en la quaterna VIDA-VERITAT-LLIBERTAT-IDENTITAT que Plural-21 ha adoptat els darrers anys.
 2. confio que ser soci de Plural-21 t’hagi fet sentir molt més tranquil i segur davant tot el que està passant, i t’hagi donat força no només per resistir -que ja és molt!- sinó també per incidir positivament entorn teu. M’interessa rebre el que TAA (Testimonio Anónimo pero Auténtico)  de les teves experiències durant aquests durs temps
 3. i et demano que, dins de les teves possibilitats i capacitats, vegis com contribuir -encara més del que has fet fins ara; MOLTÍSSIMES GRÀCIES!- a reforçar l’associació, a incrementar la nostra incidència social, i a formar-te i a entrenar-te per ser referència al teu entorn, i, potser, per ser tu un d’aquests Líders Naturals que el repte exigeix per a què el guanyem.

Finalment, i com a qüestions pràctiques immediates:

M’acomiado “adaptant” la fórmula “de sempre”, “BON NADAL I MILLOR ANY NOU!”, al que vivim i al repte inèdit que tenim d’assolir:

PER UN VICTORIÓS ANY 2022!

Una fortíssima abraçada…

…encara més intensa que “les d’abans”!

Barcelona, 1 de gener del 2022

Lluís Botinas, president de Plural-21

Felices fiestas y un victorioso año 2022

Estimado amigo,

Después de este largo 2021 duramente vivido, se puede afirmar que empezamos un año 2022 decisivo para superar el reto más grande que nunca hemos tenido. Y tenemos este reto en tanto que persona, que familia, que miembro de una sociedad (que aquí no adjetivizo) con unas fronteras determinadas (que aquí no delimito), y, lo que es totalmente inédito, en tanto que Humanidad.

He ido tratando este reto a lo largo de 58 sesiones en catalán y en castellano que he ido haciendo casi cada semana desde el 18 de marzo del 2020. Este martes 28 de diciembre hice la 58ª en castellano: en la que abordo -entre otras cuestiones- cómo actuar AHORA para frenar/impedir las inyecciones a criaturas de 5 a 11 años, y que se puede ver en nuestro Canal de Twitch.

En castellano las últimas sesiones se van colgando en el Canal de Rumble de Plural-21:

A finales de marzo de este año elaboré mi comprensión y propuesta de conjunto en catalán, castellano e inglés:

Explico -y lo he ido actualizando y desarrollando en las sucesivas sesiones- que estamos ante un GENOCIDIO CONTRA LA HUMANIDAD que mediante unas inyecciones muy peligrosas (oficialmente con material genético, pero donde también se está encontrando material magnético, metálico, biológico y veremos-qué-más no declarado) disfrazadas de “vacunas” intenta matar/enfermar/ESTERILIZAR el 90% de la actual población mundial. Este GENOCIDIO ha sido puesto en marcha por los CRIMINALES DE ARRIBA DE TODO -que no sé quiénes son, y que no me parece importante saber quiénes en realidad son-, que llevaban mucho tiempo preparándolo. Y se está ejecutando por CRIMINALES de importancia decreciente que están jerárquicamente estructurados en una pirámide de poder, llegando -por ahora- a niveles muy cercanos a la población: jefes de departamentos hospitalarios, directores de centros de educación, etc.

Planteo que, ante esta situación inédita, de poco sirven ni las explicaciones (p. ej., dar motivaciones económicas) ni las respuestas del pasado, y que hemos de ser capaces de elaborar explicaciones y respuestas también inéditas.

Así, considero:

 • que la fuerza potencial invencible, que hay que convertir rápidamente en real, es PADRES Y ABUELOS DE TODOS LOS PAÍSES, UNÍOS EN DEFENSA DE VUESTROS HIJOS Y NIETOS … Y DE LOS HIJOS Y NIETOS DE TODO EL MUNDO … ¡¡¡Y DE TODAS PARTES!!!  ¡Y hacedlo AUNQUE VOSOTROS YA OS HAYÁIS INYECTADO!
 • que esta es UNA FUERZA IMPARABLE porque,
  • supera todas las polaridades divisoras del pasado: políticas (derechas-izquierdas, incluso si extremas), económicas (empresarios-trabajadores), ideológicas, religiosas, etc.
  • deshace las capas de los criminales -cuanto más bajas, más- que aplican -todavía- el genocidio
  • impide la imposición de cualquier NUEVO ORDEN MUNDIAL para el 10% sobreviviente de población mundial
 • que ES LA HORA DE LOS LÍDERES NATURALES DEL PUEBLO: cada Pueblo tiene sus Líderes Naturales, y entre Líderes Naturales nos entenderemos fácilmente
 • que ES RESPONSABILIDAD DE LOS LÍDERES NATURALES
  • atraer, paulatina pero rápidamente, sectores crecientes de la mayoría de población que, LÓGICAMENTE, confía -¡por ahora!- en la única información que conoce: la que le llega por los canales -¡todavía!- establecidos, dada por las que -todavía!- le aparecen como sus autoridades legítimas responsables de su salud
  • junto a padres, abuelos y más del 90% de la Humanidad, barrer TODOS los actuales Líderes Artificiales, e INSTAURAR UNA NUEVA·ANTIGUA FORMA DE VIDA AL SERVICIO DE TODOS LOS PUEBLOS!
 • que todo es un montaje criminal de alcance planetario construido por la pirámide de poder de los CRIMINALES sin tener base científica alguna pero CONTROLANDO TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
 • que romper esta CENSURA CRIMINAL es LA cuestión decisiva. Permitiría reducir el miedo, frenar la represión, convertir la intuición y las sospechas en conciencia, y pasar de la actitud defensiva a la ofensiva: ¡TENEMOS QUE GANAR! ¡En pocas semanas cambiaría radicalmente la situación!
 • que, además, todo es ilegal, incluso dentro de su propia legislación. Presentar denuncias o querellas es una vía que, además de estar en manos de una parte importante de los criminales -¡mientras no cambien de bando! -, es muy lenta. ¿De qué narices serviría que dentro de uno o dos años algún tribunal sentenciara que las inyecciones no tendrían que haberse inyectado? ¡Pero tener claro nosotros que todo es ilegal, nos da mucha más fuerza para actuar AHORA decididamente!
 • que el talón de Aquiles es que TODOS los actuales responsables ESCONDEN CONSCIENTEMENTE a la población el enorme número de muertes y de lisiados permanentes habidos después de recibir una inyección. Una parte -¡menos del 10%! – de las víctimas de reacciones adversas ya han sido recopilados por organismos sanitarios oficiales, sobre todo EudraVigilance en la UE, y VAERS en los USA, que semanalmente cuelgan informes en sus Webs (informes que NO hacen circular públicamente). A mediados de este diciembre, sólo entre estas dos entidades registran más de 50.000 muertes … que es máximo el 10% de las en realidad más de las por lo menos 500.000 víctimas mortales de los muchos millones de inyecciones aplicadas EN LA UNIÓN EUROPEA Y EN LOS USA. ¿Cuál debe ser la cifra a escala mundial? ¡Seguro más de un millón! ¡El “simple” hecho de OCULTAR INTENCIONADAMENTE el riesgo de morir -y mucho mayor el peligro de resultar dañado en diferentes grados- que se corre al recibir un pinchazo de “esto”, CONVIERTE A LOS RESPONSABLES DE ESTE SILENCIO EN CRIMINALES!
 • que LA TAREA PRINCIPAL AHORA ES FRENAR/IMPEDIR QUE INYECTEN A LAS CRIATURAS DE 5 A 11 AÑOS! Lo explico, dentro de la sesión 58ª que se encuentra en https://www.twitch.tv/plural_21/v/1245987597?sr=a&t=0s, del 1:11:35 al 1:25:00. Y lo que ahí explico queda especialmente reforzado por lo que digo a continuación hasta el 1:37:25.
 • que hay que tener bien presente que los criminales de arriba de todo han lanzado este genocidio contra la Humanidad PARA EJECUTARLO HASTA EL FINAL. Por eso combinan el genocidio sanitario con las acciones sobre/contra el clima, con generar carencia de alimentos y también de piezas para la producción, con destrucción de la economía, con inflación, con eliminación del dinero físico, con operaciones de cara al transhumanismo (¡OJO!:para los 700 millones de supervivientes), etc. E irán ejecutando el genocidio MIENTRAS NOSOTROS NO LO IMPEDIMOS, no cederán SI NOSOTROS NO LOS HACEMOS CEDER, no pararán HASTA QUE NOSOTROS NO LES PARAMOS. Por primera vez, es cuestión de vida o muerte PARA LA HUMANIDAD. ¡Y HEMOS DE GANAR!
 • y que es lógico que quienes cuestionamos/rechazamos/confrontamos lo que está ocurriendo seamos una minoría (y que también es lógica la otra cara de este hecho: que la mayoría de la población confíe -TODAVÍA- en lo que les llega por los canales establecidos). Pero esta minoría que somos 1) tenemos una fuerza enorme, de la que aún no acabamos de ser conscientes, y 2) hemos de desarrollar la actitud de empatía, los argumentos, los ejemplos, las preguntas, los datos, etc. capaces de ir atrayendo a sectores cada vez mayores de quienes aún creen en los criminales (mundiales/continentales/estatales/autonómicos/municipales/de-las-capas-más-cercanas-a-la-población) que aparecen en los medios.

Como presidente de Plural-21

 1. considero que el mejor contenido para fecundar este movimiento transformador pronto masivo es el expresado en la cuaterna VIDA-VERDAD-LIBERTAD-IDENTIDAD que Plural-21 ha adoptado los últimos años,
 2. confío que ser socio de Plural-21 te haya ayudado a sentirte mucho más tranquilo y seguro ante todo lo que está pasando, y te haya aportado elementos no solo para resistir -¡que ya es mucho!- sino también para incidir positivamente en tu entorno. Me interesa recibir lo que denomino TAA (Testimonio Anónimo pero Auténtico) de tus experiencias durante estos duros tiempos,
 3. y te pido que, dentro de tus posibilidades y capacidades, veas como contribuir -aún más de lo que has hecho hasta ahora; ¡MUCHÍSIMAS GRACIAS! – a reforzar la asociación, a incrementar su incidencia social, a formarte y entrenarte para ser referencia en tu entorno, y, quizás, para ser tú uno de estos Líderes Naturales que el reto exige para que lo ganemos.

Finalmente, y como cuestiones prácticas inmediatas:

 • te animo a conocer (o a re-visitar) el nuevo local, que está convirtiéndose en un lugar de libertad, de encuentro, de tranquilidad, de recargar pilas, de compartir experiencias y recursos, etc.
 • Te adjunto el avance de actividades de ENERO 2022 donde como novedad tenemos los cursos presenciales con la Dra. Teresa Ilari  residente en Nicaragua, y estará unos días en Barcelona.
 • y te recuerdo que nuestro servicio de librería y documentación permite hacer regalos de calidad por estas Fiestas, sobre todo ahora ya por Reyes. Si nos comunicas tu visita, podemos buscar la mejor manera de asesorarte.

Me despido “adaptando” la fórmula “de siempre”, “¡FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO NUEVO!”, a lo que vivimos y al reto inédito que tenemos de superar:

¡¡¡POR UN VICTORIOSO 2022!

Un fuerte abrazo …
… ¡todavía más intenso que “los de antes”!

Barcelona, 1 de enero del 2022

Lluís Botinas, presidente de Plural-21