Sprint final “Campanya 200 socis per l’1 de desembre” Sprint final «Campaña 200 socios para el 1 de diciembre»

.

1.- Text en català

2.- Texto en castellano


1.- Text en català

Benvolgut/Benvolguda:

T’escrivim com a persona que ens ha donat el seu correu electrònic per tal de rebre habitualment els nostres missatges.

S’aproxima l’1 de desembre, data límit que vam posar el 27 de setembre, a l’enviar el correu començant la campanya per arribar als 200 socis que necessitem per evitar el tancament de l’Associació Plural-21 i per poder fer el canvi de local (quan toqui realitzar-lo; encara no hi ha termini fixat, però temem que no pot allargar-se gaire més).

Estem contents per la resposta rebuda. A data d’avui, 27 de novembre, hem passat dels 76 socis que teníem aleshores a tenir-ne 117. És un salt important, doncs 41 socis nous significa un augment del 57%, i només per això ja paga la pena haver pres aquella iniciativa. Però resulta que, a més, hi ha hagut un efecte col·lateral inesperat: tres persones que ja eren socis han decidit augmentar la seva quota. I ens alegra poder-t’ho comunicar. Moltes gràcies!

Però encara estem lluny dels 200 socis que volíem assolir. Per això demanem el teu ajut durant aquests quatre dies en la forma que millor et vagi:

 • si ja et proposaves fer-te soci, anima’t a fer justament ara el pas (i et recordo que no hi ha cap quota mínima establerta; qualsevol aportació és un ajut);
 • si no t’ho plantejaves, fes-ho, si us plau;
 • si et sembla positiva la nostra existència, dóna-la a conèixer als teus familiars i amics;
 • si et semblen interessants les nostres activitats, fes-les circular per les teves xarxes socials;
 • si no és el teu moment de fer-te soci, potser sí ho és d’ajudar-nos com a voluntari;
 • i si ets crític amb el què fem o amb com ho fem, també ens ajudarà que ens facis arribar els retrets que consideris adequats!

Com darrer argument per animar-te, vull assenyalar que considero que enfortir Plural-21 és especialment important davant l’actual ofensiva -en tots els àmbits però especialment en el de la salut- contra les llibertats, en particular contra la llibertat d’expressió i, el que encara és més important, contra la llibertat d’informació. I vull subratllar aquest segon aspecte, ja que mentre la llibertat d’expressió afecta “només” concretament a l’investigador o al conferenciant o a l’activista o a l‘organització o associació, la llibertat d’informació afecta al conjunt de tota la població. Silenciant el dret d’expressió d’una veu, s’està negant el dret de tot el poble a rebre quelcom que pot interessar-li, i fins i tot pot canviar-li o salvar-li la vida.

I ve com anell al dit recordar-te ara que precisament (casualitat?) el darrer dia d’aquesta campanya, aquest divendres 30, a dos quarts de vuit del vespre (19,30h.) i en el nostre local, farem un acte en defensa d’En Josep Pàmies. I considero que la millor defensa seva i de tothom és impulsar un canvi social qualitatiu començant la Campanya “Afirmació de VIDA-VERITAT-LLIBERTAT-IDENTITAT” (identitat d’una persona, d’una família, d’una organització o d’un poble), campanya que presentaré durant l’acte.

Assistir-hi és una bona oportunitat per a fer-se soci en persona! 

I fer-se soci des de casa és una magnífica manera de començar la Campanya!

M’acomiado agraint-te la teva atenció i la teva col·laboració.

 

Lluís Botinas, President

AMUNT


2.- Texto en castellano

Estimado / Estimada:

Te escribimos como persona que nos ha dado su correo electrónico para recibir habitualmente nuestros mensajes.

Se aproxima el 1 de diciembre, fecha límite que pusimos el 27 de septiembre, al enviar el correo empezando la campaña para llegar a los 200 socios que necesitamos para evitar el cierre de la Asociación Plural-21 y para poder hacer el cambio de local (cuando toque realizarlo; aún no hay plazo fijado, pero tememos que no puede alargarse mucho más).

Estamos contentos por la respuesta recibida. A fecha de hoy, 27 de noviembre, hemos pasado de los 76 socios que teníamos entonces a tener 117. Es un salto importante, pues 41 socios nuevos significa un aumento del 57%, y sólo por eso ya merece la pena haber tomado aquella iniciativa. Pero resulta que, además, ha habido un efecto colateral inesperado: tres personas que ya eran socios han decidido aumentar su cuota. Y nos alegra podértelo comunicar. ¡Muchas gracias!

Pero aún estamos lejos de los 200 socios que queríamos alcanzar. Por eso pedimos tu ayuda durante estos cuatro días en la forma que mejor te vaya:

 • si ya te proponías hacerte socio, anímate a hacer justamente ahora el paso (y te recuerdo que no hay ninguna cuota mínima establecida; cualquier aportación es una ayuda);
 • si no te lo planteabas, hazlo, por favor;
 • si te parece positiva nuestra existencia, dala a conocer a tus familiares y amigos;
 • si te parecen interesantes nuestras actividades, hazlas circular por tus redes sociales;
 • si no es tu momento de hacerte socio, quizá sí lo es de ayudarnos como voluntario;
 • y si eres crítico con lo que hacemos o con cómo lo hacemos, ¡también nos ayudará a que nos hagas llegar los reproches que consideres adecuados!

Como último argumento para animarte, quiero señalar que considero que fortalecer Plural-21 es especialmente importante ante la actual ofensiva -en todos los ámbitos pero especialmente en el de la salud- contra las libertades, en particular contra la libertad de expresión y, lo que aún es más importante, contra la libertad de información. Y quiero subrayar este segundo aspecto, ya que mientras la libertad de expresión afecta «sólo» concretamente al investigador o al conferenciante o al activista o la organización o asociación, la libertad de información afecta al conjunto de toda la población. Silenciando el derecho de expresión de una voz, se está negando el derecho de todo el pueblo a recibir algo que puede interesarle, e incluso puede cambiarle o salvarle la vida.

Y viene como anillo al dedo recordarte ahora que precisamente (¿casualidad?) El último día de esta campaña, este viernes 30, a las siete y media de la tarde (19,30.) Y en nuestro local, haremos un acto en defensa de Josep Pàmies. Y considero que la mejor defensa y de todos es impulsar un cambio social cualitativo comenzando la Campaña «Afirmación de VIDA-VERDAD-LIBERTAD-IDENTIDAD» (identidad de una persona, de una familia, de una organización o de un pueblo), campaña que presentaré durante el acto.

¡Asistir es una buena oportunidad para hacerse socio en persona!

¡Y hacerse socio desde casa es una magnífica manera de empezar la Campaña!

Me despido agradeciéndote tu atención y tu colaboración.

 

Lluís Botinas, Presidente

ARRIBA