SÍ al «World Freedom Forum»,
Sitges, 24-26 juny

A. CATALÀ en PDF: WFF-Lluís Botinas comparteix les raons que li porten a donar suport

B. CASTELLANO PDF: WFF-Lluís Botinas comparteix les raons que li porten a donar suport

 

Sitges, 24 a 26 de juny del 2021 

 

World Freedom Forum 

Per què l’hi dono suport?

Per què hi participo?

Per què SÍ?

 

I consti d’entrada que

L’HI DONARIA TOT EL MEU SUPORT  

ENCARA QUE JO NO HI PARTICIPÉS!

M’agradaria aclarir dubtes legítims … i rebatre algunes crítiques malintencionades.

 

Quan em va arribar la primera informació sobre que es celebraria del 24 a 26 de juny d’enguany un World Freedom Forum (WFF) on segons https://worldfreedomforum.es/  hi participaven Reiner Fülmilch, Heiko Shöning, Dolores Cahill, Judy Mikovits, Rashid Buttar, Bartomeu Payeras i altres,

i que es faria a un Sitges ensenyat amb un vídeo professional maquíssim de 54 segons: https://loveotv.com/watch/bxygbbcifhkwrpy?lang=spanish, la meva primera reacció va ser: “Collons, que bo, quina iniciativa més valenta. Això pot fer girar la situació mundial! Bravo!”. I la segona, immediatament: “I si és un parany? És massa maco per a que sigui veritat! Atenció! Pot estar muntat per a crear expectatives amb la intenció de frustrar-les”. O sigui que de seguida va sortir la desconfiança i vaig quedar a l’aguait.

Vaig anar veient que s’incorporaven més ponents interessants (malgrat desacords) en diversos camps com: Wolfgang Wodarg, Heiko Santelman, Nadija Popel, Chinda Brandolino, Miguel Bosé, Cristina Martín Jiménez i altres noms no-coneguts.

 

I va anar creixent el meu interès, els meus interrogants sobre qui tenia els nassos de muntar una “cosa” d’aquest abast mundial … i també e recel que tot fos un engany desmoralitzador i desmobilitzador.

 

Mentre em debatia entre l’admiració i la sospita, vaig rebre una trucada d’una dona amb qui fa mig any vaig tenir una llarga, densa i interessant conversa, demanant veure’ns. I quan fa una setmana la rebem tres membres de l’equip de Plural-21, ens comunica que ella és la impulsora del WFF, que l’està muntant amb la col·laboració de professionals entusiasmats amb la idea i que aquest nucli ho fa tot voluntàriament, convençuts tots ells que és una acció de gran impacte adequada per respondre a la gravetat que està executant-se contra la Humanitat.

 

No entraré jo aquí en detalls, però ens explica algunes de les reaccions positives -i també algunes de negatives- rebudes tant per part dels participants com del context social. I també ens comunica l’elevat (encara que “tot és relatiu”, oi?; segur que per algunes organitzacions “filantròpiques” seria menudalla!) pressupost amb que actuen i que només n’han recollit el 8% (no dono xifres absolutes perquè els organitzadors tampoc ho fan). I ens demana que l’ajudem a difondre el WFF perquè és decisiu que s’inscriguin moltes persones per tal d’assegurar que el WFF es pugui realitzar. Li contestem que sí, que farem tot el possible per tal de contribuir a que es celebri. Per exemple, li explico que havíem pensat que Plural-21 s’inscriuria i que tindríem la pantalla del nostre local desplegada per a que els socis poguessin venir i veure-ho conjuntament compartint comentaris, suggeriments, crítiques, etc., però que després del que ens havia explicat, el que faríem és que ens inscriuríem Plural-21 però que també invitaríem a que tots els socis que econòmicament ho puguin fer, s’inscriguin personalment encara que després vinguin al local per fer un seguiment conjunt del WFF.

 

I aleshores li pregunto si està prevista alguna ponència que faci una explicació/proposta de conjunt alternativa. Em diu que no, però que amb l’actual repte en marxa té clar que tota la societat s’ha de reordenar a partir dels valors, sobre tot del valor LLIBERTAT. L’informo que la quaterna que hem adoptat a P-21 és VIDA-VERITAT-LLIBERTAT-IDENTITAT, i li encanta. A continuació li resumeixo la meva Crida a l’acció adequada (Llamamiento a la acción adecuada), li sembla potent i constructiva, i ràpidament m’ofereix fer la penúltima activitat del Congrés, invitació que accepto encantat.

 

I la col·laboració iniciada s’ha traduït, entre altres, en l’entrevista (1:22:30) que li vam fer el dimecres 16 des del canal Twich.tv de Plural-21 i que des del dijous 17 està ja penjada a YouTube, on a les 16:54 del dissabte 19 ja ha rebut 3.379 visualitzacions: “Conversamos con Verónica Castilla, la organizadora del World Freedom Forum” https://youtu.be/nreaH4jqCzo

 

La conversa mantinguda i la col·laboració establerta permet -confio!-:

—comprendre alguns canvis ocorreguts: finalment, els organitzadors HAN DESCARTAT que hi hagi: A) públic assistent físicament al Congrés; B) periodistes acreditats cobrint les conferències; C) mobilitzacions a l’exterior (concentracions, manifestacions, pancartes,…), per considerar que això facilitaria la intervenció bloquejadora de les forces censuradores que intenten impedir que el WFF es celebri. O sigui que la seguretat de poder fer el WFF és que sigui un acte privat, perdent el caràcter públic inicial.

—esvair algunes de les dubtes: què mou als organitzadors? (em sembla que queda clar amb el que he dit fins aquí); volen fer negoci? (NO, en absolut: a més d’actuar voluntàriament, els organitzadors s’arrisquen econòmicament … i més!)

i contestar algunes de les crítiques més freqüents:

* “Per què a Sitges, si probablement hi ha hotels més econòmics a Barcelona?”. L’explicació té un valor simbòlic: perquè a Sitges fa justament 11 anys es va reunir el Club Bilderberg. És una manera de portar llum que vagi esvair aquella foscor … i estendre aquesta il·luminació a nivell planetari

* “És dissidència controlada, i no s’ha de donar-hi suport!”. Quan pregunto “Tots els participants?”, la rèplica és “No, no tots” afegint alguns noms … que no diré. La meva resposta és: desitjo que algú tingui la força i la valentia d’organitzar un Congrés igual o millor que aquest amb només “dissidència homologable” (diguem-ne) per aquests que desqualifiquen el WFF. Mentre, jo hi dono suport i hi participo, i miraré (i convido a fer-ho als crítics) que els “dissidents controlats” evolucionin a “dissidents homologables”.

* “Però … es que hi ha posicions molt diferents”. Sí, efectivament, i això és per a mi un mèrit, i convido a ser capaços de sumar per enfrontar-nos I VÈNCER als qui han organitzat i apliquen aquest GENOCIDI CONTRA LA HUMANITAT.

* “Però … es que alimenta la confusió”. Doncs enlloc d’obstaculitzar això que -malgrat les seves febleses- està realment  en marxa, animo  a influir-hi, des de fora i des de dins -i jo ho faré el millor que sigui capaç-, per reduir la confusió o augmentar la lucidesa.

* …

* Més? Envieu-me’n més, si us plau, i procuraré respondre el millor i més constructivament que sàpiga. Considero que és un esforç a fer … per part meva … i per part de TOTHOM que consideri que està més avançat que els altres.

 

La força d’aquest WFFF em sembla molta … malgrat les debilitats que tingui/té. I considero que n’és una prova que ja fa dies que m’han arribat veus preguntant (i altres donant-ho per fet): “És cert que el WFF s’ha suspès a causa de la pressió censuradora i la repressió?

 

I altres veus amigues benintencionades ens han dit. “Aneu amb cura, a veure on us fiqueu. Informeu-vos bé abans de implicar-vos-hi!”. Doncs bé: com que tot passa en un espai i un temps determinats, ja ens hi hem implicat després de viure i d’aclarir el que aquí comparteixo.

 

Amb nous elements i noves vivències, potser hauré/haurem de rectificar …o bé estarem contents d’haver-nos arriscat i feliços d’haver contribuït a un esdeveniment que haurà girat la situació mundial cap a guanyar aquest repte inèdit en que es troba la Humanitat. Així sigui!

 

Barcelona, 19 de juny del 2021, 16:57h.

 

Lluís Botinas

President de Plural-21

NOTA 210620: com he escrit, m’esforçaré per a que “els ‘dissidents controlats’ evolucionin a‘dissidents homologables’”. Però ja podria haver escrit ahir, i encara més avui amb nova informació, que els ‘dissidents controlats’ que NO evolucionin a ‘dissidents homologables’, hauran de ser desemmascarats públicament com còmplices del genocidi en marxa, i combatuts junt els seus mandataris com enemics de VIDA-VERITAT-LLIBERTAT-IDENTITAT.


CASTELLANO

Sitges, 24 a 26 de junio del 2021 

 

World Freedom Forum 

¿Por qué lo apoyo?

¿Por qué participo?

¿Por qué “SÍ”?

 

Y hago constar desde el primer momento que 

LE DARÍA TODO MI APOYO  

AUNQUE YO NO PARTICIPASE EN ÉL

Me gustaría aclarar dudas legítimas … y rebatir algunas críticas malintencionadas.

 

Cuando me llegó la primera información sobre que se celebraría del 24 al 26 de junio de este año un World Freedom Forum (WFF) donde, según https://worldfreedomforum.es/, participaban Reiner Fülmilch, Heiko Shöning, Dolores Cahill, Judy Mikovits , Rashid Buttar, Bartomeu Payeras y otros,

y que se haría en un Sitges mostrado en un vídeo profesional buenísimo de 54 segundos: https://loveotv.com/watch/bxygbbcifhkwrpy?lang=spanish, mi primera reacción fue: «¡Joder, qué bueno, qué iniciativa más valiente! ¡Esto puede girar la situación mundial! ¡Bravo!». Y la segunda, inmediatamente: «¿Y si es una trampa? ¡Es demasiado bonito para que sea verdad! ¡Atención! Puede estar montado para crear expectativas con la intención de frustrarlas». O sea que enseguida apareció la desconfianza y quedé expectante.

Fui viendo que se incorporaban más ponentes interesantes (a pesar de desacuerdos) en diversos campos, como Wolfgang Wodarg, Heiko Santelman, Nadija Popel, Chinda Brandolino, Miguel Bosé y otros nombres no-conocidos por mí: Wolfgang Wodarg, Heiko Santelman, Nadija Popel, Chinda Bransolino,  Miguel Bosé, Cristina Martín Jiménez.

Y fue creciendo mi interés, mis interrogantes sobre quién tenía las narices de montar una «cosa» de este alcance mundial … y también mi recelo que todo fuera un engaño desmoralizador y desmovilizador.

 

Mientras me debatía entre la admiración y la sospecha, recibí una llamada de una mujer con la que hace medio año tuve una larga, densa e interesante conversación, pidiendo vernos. Y cuando hace una semana la recibimos tres miembros del equipo de Plural-21, nos comunica que ella es la impulsora del WFF, que la está montando con la colaboración de profesionales entusiasmados con la idea, que este núcleo lo hace todo voluntariamente, convencidos todos ellos que es una acción de gran impacto adecuada para responder a la gravedad de lo que está ejecutándose contra la Humanidad.

 

No voy a entrar aquí en detalles, pero nos explica algunas de las reacciones positivas -y también algunas de las negativas- recibidas tanto por parte de los participantes como del contexto social. Y también nos comunica el elevado (aunque «todo es relativo», ¿verdad ?; ¡seguro que para algunas organizaciones «filantrópicas» serían menudencias!) presupuesto con que actúan y que sólo han recogido el 8% (no doy cifras absolutas porque los organizadores tampoco lo hacen). Y nos pide que le ayudemos a difundir el WFF porque es decisivo que se inscriban muchas personas con el fin de asegurar que se pueda realizar. Le contestamos que sí, que haremos todo lo posible para contribuir a que se celebre. Por ejemplo, le cuento que habíamos pensado que Plural-21 se inscribiría y que tendríamos la pantalla de nuestro local desplegada para que los socios pudieran venir y verlo conjuntamente compartiendo comentarios, sugerencias, críticas, etc., pero que tras lo que nos había explicado, lo que haríamos es que nos inscribiríamos como Plural-21 pero que también invitaríamos a que todos los socios que económicamente puedan hacerlo, se inscriban personalmente aunque luego vengan al local para hacer un seguimiento conjunto del WFF.

 

Y entonces le pregunto si está prevista alguna ponencia que haga una explicación/propuesta de conjunto alternativa. Me dice que no, pero que con el actual reto en marcha tiene claro que toda la sociedad debe reordenarse a partir de los valores, sobre todo del valor LIBERTAD. Le informo que la cuaterna que hemos adoptado a Plural-21 es VIDA-VERDAD-LIBERTAD-IDENTIDAD, y le encanta. A continuación le resumo mi Llamamiento a la acción adecuada (Crida a l’acció adequada), le parece potente y constructivo, y rápidamente me ofrece hacer la penúltima actividad del Congreso, invitación que acepto encantado.

 

Y la colaboración iniciada se ha traducido, entre otros, en la entrevista (1:22:30) que le hicimos el miércoles 16 desde el canal Twich.tv de Plural-21, y que desde el jueves 17 está colgada en YouTube, donde a las 16:54 del sábado 19 ya ha recibido 3.379 visualizaciones: “Conversamos con Verónica Castilla, la organizadora del World Freedom Forum» https://youtu.be/nreaH4jqCzo

La conversación mantenida y la colaboración establecida permite -¡confío!-:

— comprender algunos cambios ocurridos: finalmente, los organizadores han descartado que haya: A) público asistente físicamente en el Congreso; B) periodistas acreditados cubriendo las conferencias; C) movilizaciones en el exterior (concentraciones, manifestaciones, pancartas, …), por considerar que esto facilitaría la intervención bloqueadora de las fuerzas censuradoras que intentan impedir que este WFF se celebre. O sea que la seguridad de poder celebrar el WFF es que sea un acto privado, perdiendo el carácter público inicial.

— desvanecer algunas de las dudas: ¿qué mueve a los organizadores? (Me parece que queda claro con lo que he dicho hasta aquí); quieren hacer negocio? (NO, en absoluto: además de actuar voluntariamente, los organizadores se arriesgan económicamente … ¡y más!)

— y contestar algunas de las críticas más frecuentes:

* «¿Por qué en Sitges, si probablemente hay hoteles más económicos en Barcelona?». La explicación tiene un valor simbólico: porque en Sitges hace justamente 11 años se reunió el Club Bilderberg. Es una manera de llevar luz que vaya desvaneciendo aquella oscuridad … y extender esta iluminación a nivel planetario

* «Pero … ¡es disidencia controlada, y no se debe apoyarlo!». Cuando pregunto «¿Todos los participantes?», la réplica es «No, no todos» añadiendo algunos nombres … que no diré. Mi respuesta es: deseo que alguien tenga la fuerza y ??la valentía de organizar un Congreso igual o mejor que este con sólo «disidencia homologable» (digamos) para estos que descalifican el WFF. Mientras, yo apoyo y participo, y miraré (e invito a hacerlo a los críticos) que los «disidentes controlados» evolucionen a «disidentes homologables».

* «Pero … ¡es que hay posiciones muy diferentes!». Sí, efectivamente, y esto es para mí un mérito, e invito a ser capaces de sumar para enfrentarnos Y VENCER a quienes han organizado y aplican este GENOCIDIO CONTRA LA HUMANIDAD.

* «Pero … ¡es que alimenta la confusión!». Pues en lugar de obstaculizar eso que -a pesar de sus debilidades- está realmente en marcha, animo a influir, desde fuera y desde dentro -y yo lo haré lo mejor que sea capaz-, para reducir la confusión o aumentar la lucidez.

* …

* ¿Más? Envíame más críticas, por favor, y procuraré responder lo mejor y más constructivamente que sepa. Considero que es un esfuerzo a hacer … por mi parte … y por parte de TODOS los que consideren que están más avanzado que los demás.

 

La fuerza de este WFF me parece enorme … a pesar de las debilidades que tenga/tiene. Y considero que es una prueba de esta fuerza sana que ya hace días que me han llegado voces preguntando (y otras dando por hecho): «¿Es cierto que el WFF se ha suspendido debido a la presión censuradora y a la represión?”.

 

Y otras voces amigas bienintencionadas nos han dicho. «Tened cuidado, a ver dónde os metéis. ¡Informaos bien antes de implicaros!». Pues bien: como que todo sucede en un espacio y un tiempo determinados, ya me/nos hemos implicado después de vivir y de aclarar lo que aquí comparto.

 

Con nuevos elementos y nuevas vivencias, quizás tendré/tendremos que rectificar … o bien estaremos contentos de habernos arriesgado, y felices de haber contribuido a un evento que habrá girado la situación mundial hacia superar este reto inédito en que se encuentra la humanidad. ¡Ojalá sea así!

 

Barcelona, 19 de junio del 2021, 16:57h.

 

Lluís Botinas, presidente de Plural-21

 

NOTA 210620: como he escrito, me esforzaré en que «los ‘disidentes controlados’ evolucionen a ‘disidentes homologables». Pero ya podría haber escrito ayer, y aún más hoy con nueva información, que los ‘disidentes controlados’ que NO evolucionen a ‘disidentes homologables’ deberán ser desenmascarados públicamente como cómplices del genocidio en marcha, y combatidos junto a sus mandatarios como enemigos de VIDA-VERDAD-LIBERTAD-IDENTIDAD.