Del divendres 2 al diumenge 10 d’octubre de 2020
CELEBRACIÓ DEL 30è ANIVERSARI DE L’ASSOCIACIÓ PLURAL-21

Volem celebrar aquests primers 30 anys de dedicació i entrega per a millorar la persona, la societat i el planeta. Una activitat que recentment concentrem en el lema VIDA-VERITAT-LLIBERTAT-IDENTITAT. Per al nostre TRIGÈSIM ANIVERSARI recuperem i presentem concentrats en deu dies els temes més interessants que hem tractat al llarg d’aquests 30 anys. Els darrers tres dies estaran dedicats a concretar

DESMUNTEM L’“OPERACIÓ CORONAVIRUS” i, simultàniament, siguem nosaltres qui INSTAUREM EL NOSTRE NOU·ANTIC ORDRE MUNDIAL AL SERVEI DE MÉS DEL 99% DE LA POBLACIÓ (abreviat: N·AOM+99%)


Queremos celebrar estos primeros 30 años de dedicación y entrega para mejorar la persona, la sociedad y el planeta. Una actividad que recientemente concentramos en el lema VIDA-VERDAD-LIBERTAD-IDENTIDAD. Para nuestro TRIGÉSIMO ANIVERSARIO recuperamos y presentamos concentrados en diez días los temas más interesantes que hemos tratado a lo largo de estos 30 años. Los últimos tres días estarán dedicados a concretar

DESMONTEMOS LA «OPERACIÓN CORONAVIRUS» i, simultáneamente, seamos nosotros quienes INSTAUREMOS NUESTRO NUEVO·ANTIGUO ORDEN MUNDIAL AL SERVICIO DEL 99% DE LA POBLACIÓN (abreviado: N·AOM+99%)