Quants morts post-“vacuna” a Catalunya?

Quants morts hi ha hagut a Catalunya

després de rebre una “vacuna”?

 

 Per què les autoritats (sanitàries i totes!)

impedeixen que la població ho sàpiga?

En PDF

L’actual primer responsable sanitari, Dr. J. M. Argimon, va ser entrevistat durant 32:43 minuts aquest dissabte 16 d’octubre al programa «El suplement» de Catalunya Ràdio. M’encantaria tenir equip humà i tècnic per desmuntar pas a pas TOT el que va dir (ell … però també qualsevol altre “expert” oficial), I DONAR UNA EXPLICACIÓ MOLT MÉS REAL, VERITABLE, BIOLÒGICA, BIO-LÒGICA I RIGOROSA (PER NO DIR “CIENTÍFICA”) DE TOT EL QUE ESTEM PATINT FA MÉS D’ANY I MIG.

Però em centraré en LA QÜESTIÓ DECISIVA DEL TÍTOL PERÒ QUE JUSTAMENT EL Dr. ARGIMON NO VA NI MENCIONAR, i que el periodista, Roger Escapa @rogerescapa, no va pas preguntar (i que cap periodista no pregunta pas a les nombroses rodes de premsa o entrevistes o tertúlies).

Atès que oficialment s’afirma que “s’han administrat més de 10 milions de vacunes, que ja està vacunada el 73% de la població catalana, i que gràcies a això la quinta onada ja està controlada, els hospitals s’estan buidant i només hi entren no-vacunats, i que es poden treure gairebé totes les mesures de seguretat”, considero que seria lògic preguntar: “Perdoni, Dr. Argimon, però ¿quantes morts i lesions s‘han produït després de rebre una vacuna?”.

És un aspecte CABDAL que MAI menciona CAP dels responsables sanitaris (i que MAI pregunta CAP periodista).

Però el Dr. Argimon SAP (i els periodistes HAURIEN DE SABER) que a la Unió Europea (27 estats, 447 milions) hi ha un organisme oficial, EudraVigilance, depenent de l’EMA (European Medicines Agency), que recopila  els informes que envien espontàniament les persones afectades, o els seus familiars o metges, comunicant reaccions adverses ocorregudes després de rebre una “injecció COVID”. En treu un recull setmanal que pengen al seu Web (però que no difonen al públic). Aquest és el resum fet fins aquest 9 d’octubre:

Ja que l’actual “Comunidad Autónoma Catalana” té oficialment 7,5 milions d’habitants, representem l’1,68% respecte els 447 milions de l’actual UE.

Aplicant a la població catalana el criteri que hi ha la mateixa proporció de reaccions adverses que en el conjunt d’habitants de l’UE, després de rebre una injecció fins el 9 d’octubre han ocorregut a Catalunya l’1,68%:  1) de 27.247 morts, són 458 morts; 2) de 1.222.818 lesionats greus, són 20.543 lesionats greus; i 3) de 2.563.768 lesionats de tot grau, són 43.071 lesionats de tot grau. O sigui que surten aquestes xifres gens menyspreables i que haurien de ser conegudes de la població ABANS de decidir si es punxa o no, oi?

Però la situació pot ser molt pitjor si comparem amb una dada d’Escòcia (5,5 milions). El document més detallat que conec sobre les morts ocorregudes després de rebre una injecció/»vacuna», prové de l’PHS (Public Health Scotland) escocès.

Aquest enllaç https://publichealthscotland.scot/media/8184/deaths-within-28-days-of-vaccination.xlsx porta a un Excel que recull -en tres columnes i dia a dia a partir del 17/12/2020- el nombre de morts dins dels 28 dies següents a haver rebut una dosi de Pfizer, d’AstraZeneca o de Moderna.

L’Excel s’atura (per què? Millor guardeu-ne una còpia!!!) el 10 de juny registrant 1.827 morts dins dels 28 dies següents a haver rebut una injecció d’AstraZeneca, 3.565 després d’una Pfizer i 2 després d’una Moderna (no apareix el nombre de dosis de cada marca). O sigui que entre el 17/12/2020 i l’11/6/2021 es van anar registrant dia a dia un total de 5.394 morts a Escòcia dins dels 28 dies següents a haver estat «vacunat».

La població de Catalunya és de 7,5 milions. Proporcionalment, quin seria el nombre de morts equivalent? Una regla de tres ens ho diu: 7.355 MORTS A CATALUNYA DESPRÉS DE REBRE UNA INJECCIÓ. I això que el registre escocès inclou 7 mesos, i va ser frenat fa més de 4 mesos! Per tant, la xifra actual a Escòcia estaria probablement per sobre del 7.000 difunts i aquí entorn als 9.000 morts!

O sigui que, en base a aquestes dues recopilacions, el número de morts haguts a Catalunya dins dels 28 dies després d’haver rebut una “vacuna COVID” es situaria a data d’avui entre un mínim de 470 aplicant la “proporció EudraVigilance de l’UE” i un màxim de 9.000 segons la “proporció PHS d’Escòcia”.

Però per passar AL NÚMERO REAL, aquí hem d’incloure encara un factor multiplicador més: com he dit abans, tant EudraVigilance com PHS (com tots els equivalents arreu; a continuació: “Targeta Groga”) recompten en base als informes enviats espontàniament, i es sap que s’envien molts menys informes que no pas les reaccions adverses realment ocorregudes. Diversos estudis publicats en revistes científiques ho situen en menys del 5%. Ho deixo en un 10% per a que ningú pugui dir que exagero. Aleshores, EL NÚMERO REAL DE MORTS A CATALUNYA DINS DELS 28 DIES POSTERIORS A REBRE UNA «VACUNA» ES SITUARIA ENTRE UN MÍNIM DE 4.700 I UN MÀXIM DE 90.000 MORTS.

I el Dr. Argimon i TOTS els altres responsables sanitaris continuen repetint que “aquestes vacunes són segures i eficaces”. (I el periodista Roger Escapa i TOTS els altres periodistes, no pregunten res!).

Però AQUEST SILENCI I AQUEST ENGANY SÓN TOTALMENT INTENCIONATS perquè el Dr. Argimon SAP (i els periodistes HAURIEN DE SABER) que “Targeta Groga”, el sistema català equivalent a EudraVigilance, JA EL 19 DE FEBRER VA TREURE I DISTRIBUIR ÀMPLIAMENT (*Oficines de farmàcia *Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears *Entitats proveïdores d’atenció primària *Magatzems de distribució farmacèutica *Centre de Farmacovigilància de Catalunya *Col·legis de farmacèutics *Col·legis d’infermeria *Col·legis de metges *Dipòsits de medicaments intrahospitalaris  Serveis de farmàcia hospitalària *Agència de Salut Pública de Catalunya) AQUESTA IMPORTANT “NOTA INFORMATIVA”:

Diu això:

Atès el gran volum d’efectes adversos coneguts notificats envers les vacunes de la COVID-19 mitjançant el Programa de Targeta Groga (www.targetagroga.cat), i per tal d’afavorir la identificació de nous problemes de seguretat amb les vacunes de la COVID-19, us demanem que a partir d’ara únicament ens notifiqueu els efectes adversos següents:         

– Desconeguts i/o greus, sobretot si motiven un ingrés hospitalari, posen en perill la vida o tenen un desenllaç mortal.                    

– Esdeveniments adversos d’especial interès (1): anafilaxi, arrítmia, fallida cardíaca, cardiomiopatia d’estrès, malaltia arterial coronària, miocarditis, mort sobtada o mort de qualsevol causa, síndrome de Guillain-Barré, encefalomielitis disseminada aguda, narcolèpsia, convulsió generalitzada, meningoencefalitis, mielitis transversa, paràlisi facial de Bell, vasculitis cutània, eritema multiforme, microangiopatia, alteracions de la coagulació (tromboembòlies i hemorràgies), trombocitopènia idiopàtica, artritis asèptica aguda, síndrome del destret respiratori agut, COVID-19 (malaltia augmentada després de la immunització), anòsmia i agèusia i dany hepàtic o renal agut”.

Malgrat aquesta alarmant NOTA INFORMATIVA, el “Butlletí de Farmacovigilància de Catalunya” http://medicaments.gencat.cat/ca/professionals/butlletins/butlleti-de-farmacovigilancia-de-catalunya/

*surt cada dos mesos (mentre que a la Unió Europea, el Regne Unit i als USA surt cada setmana, i a Madrid, cada mes) … com sempre … quan ens diuen que estem en situació d’emergència sanitària perquè patim una terrible pandèmia des de març de l’any passat!!!!!!

*i el darrer Butlletí de Farmacovigilància de Catalunya (n. 3, maig-juny 2021)

***no informa ni d’un sol mort a Catalunya (malgrat estar orgullosos d’haver injectat més de 10 milions de dosis!)

***i l’única reacció adversa concreta a Catalunya que publica és que “fins al 27 de juny hem rebut la notificació de 12 casos” (de pericarditis, pleuropericarditis i miocarditis) i que “Tots es van recuperar.”

*i el Butlletí n. 2 treia aquest quadre (per cert, no actualitzat al n. 3):

on surt “Greus” (sense cap mort?) i els quatre esdeveniments adversos MÉS FREQÜENTS (febre, cefalea, nàusea, miàlgies), i no pas els quatre esdeveniments adversos MÉS GREUS, que són els importants, oi?

ABANS DE DECIDIR, TOTHOM hauria d’haver estat informat dels greus riscos (aquests I MOLTS MÉS! Però aquests ja són més que suficients!!!) que es corre al deixar-se posar una injecció d’aquestes.

Drs. Argimon, Cabezas, Trilla, Pedrós, Clotet, Mitjà, Camp I TOTS ELS ALTRES EXPERTS I TOTS ELS ALTRES RESPONSABLES (no només sanitaris!): ACABEU AMB AQUEST ENGANY I AMB AQUESTA CENSURA !!!!

Barcelona, 18 d’octubre del 2021

Lluís Botinas, investigador independent, president de Plural-21 lluis.botinas@plural-21.org i impulsor de LA GOTA CATALANA  lluisbotinas@lagotacatalana.cat