Divendres, 30 de novembre 2018: Acció solidària en suport de Josep Pàmies Presentació de la campanya VIDA-VERITAT-LLIBERTAT-IDENTITAT

divendres, 30 de novembre, a les 19:30 hores, a la seu de Plural-21.

a càrrec de:

LLUÍS BOTINAS, investigador independent, president de Plural-21.


1.- Text en català

2.- Texto en castellano


1.- Text en català

Considero que la millor defensa d’En Pàmies i també de tots els represaliats i amenaçats pels que actualment manen (sigui a escala mundial, europea, estado-española, catalana o barcelonina) és començar una Campanya Afirmació de VIDA-VERITAT-LLIBERTAT-IDENTITAT (identitat de persona, de família, d’entitat –com, per exemple, la Dolça Revolució, o Plural-21, o… – o de poble).

Per què aquesta quaterna? Vegem-ho amb l’exemple de les vacunes. Tant els que estan en la posició oficial per ara majoritària a favor de les vacunes com els que n’estem en contra, ho argumentem pretenent defensar la VIDA. Cal, doncs, esbrinar quina de les dues posicions té o, com a mínim, s’apropa més a la VERITAT.  I per poder aproximar-se a la VERITAT cal que hi hagi LLIBERTAT (d’investigació, d’expressió, d’informació, etc.). I la manera d’entendre la VIDA, la VERITAT i la LLIBERTAT configura en gran part la IDENTITAT d’una persona, d’una família, d’una entitat (del tipus que sigui) o d’un poble (el poble català o qualsevol altre poble).

Entenc que aquesta Campanya -que vol ser Mundial- sumarà moltíssimes petites forces entorn a aquesta quaterna que, sense necessitat de dir-ho, mostra que (gairebé) tots els que manen en qualsevol àmbit (polític, jurídic, universitari, sanitari, econòmic, periodístic,…) i a qualsevol escala (mundial, europea, Estado-Español, Catalunya o Barcelona) estan a favor de l’oposat: MORT-MENTIDA-CAPTIVERI-DISSOLUCIÓ (personal, familiar, d’una entitat o d’un poble). I a qui li sorprengui aquest (gairebé) tots, li demano que m’enviï el nom d’algú amb pes mundial, continental, estatal, zonal o de ciutat que surti regularment (no puntualment) en els mitjans de comunicació importants, i que associï a VIDA-VERITAT-LLIBERTAT-IDENTITAT.

Estimo que agrupar l’enorme quantitat de persones, grups, associacions i entitats, de tot tipus i gairebé totes petites, que des de fa lustres o dècades estem actuant -cadascú en el seu àmbit- contra el corrent afirmant VIDA-VERITAT-LLIBERTAT-IDENTITAT, és la millor forma de defensar ara En Josep Pàmies i altres perseguits, i també de protegir-nos a nosaltres mateixos, amenaçats justament per proporcionar ràpidament recursos i coneixements -molts d’ells gratuïts o molt econòmics- a la població que lliurement vulgui utilitzar-los.

Entenem que En Josep Pàmies i la seva obra és objecte d’aquest atac perquè és la persona que, per haver assolit un important ressò popular a tot l’Estado-Español i fins i tot internacional, actualment simbolitza el canvi de vida decisiu de les persones que passen a assumir la responsabilitat de la pròpia alimentació, salut i vida. I això és, encara que no es busqui voluntàriament, una enorme amenaça pel control que tots els Estats Democràtics volen exercir sobre els seus “ciutadans lliures”. I en particular, l’Estado-Español (que, cal entendreu, inclou des de 1977 a tota la Generalitat de Catalunya i tot el que d’oficial existeix sobre la terra català), completament supeditat a l’Ibex-35 i, a més, volent-nos fer als catalans “todos libres e iguales”, és a dir, actuant per a que deixem de ser diferents, o sigui, per a que deixem de ser catalans.

Si vols fer un donatiu per pagar 
(no multes sinó)
la defensa jurídica d’en Josep Pàmies
pots fer ingrés al compte:
ES23 2100 0337 0001 0175 0669,
titular MARIA DOLORES ROMA,
indicant en el concepte: SOLIDARIDAD JOSEP PÀMIES

Complementàriament, aquí tens el corresponent enllaç a:

— el nostre PROGRAMA D’ACTIVITATS per desembre 2018-avanç-gener 2019

— i el full convidant a l’sprint final a la Campanya “200 socis per l’1 de desembre”

 

Ens veiem demà?

 

Atentament

 

Lluís Botinas

President


2.- Texto en castellano

Presentación de la campaña

 VIDA-VERDAD-LIBERTAD-IDENTIDAD

 

Considero que la mejor defensa de Josep Pàmies y también de todos los represaliados y amenazados por los que actualmente mandan (sea a escala mundial, europea, estado-española, catalana o barcelonesa) es empezar una Campaña Afirmación de VIDA-VERDAD-LIBERTAD-IDENTIDAD (identidad de persona, de familia, de entidad -como, por ejemplo, la Dulce Revolución, o Plural-21, o … – o de pueblo).

¿Por qué esta cuaterna? Veámoslo con el ejemplo de las vacunas. Tanto los que están en la posición oficial por ahora mayoritaria a favor de las vacunas como los que estamos en contra, lo argumentamos pretendiendo defender la VIDA. Hay, pues, que averiguar cuál de las dos posiciones tiene o, como mínimo, se acerca más a la VERDAD. Y para poder aproximarse a la VERDAD es necesario que haya LIBERTAD (de investigación, de expresión, de información, etc.). Y la manera de entender la VIDA, la VERDAD y la LIBERTAD configura en gran parte la IDENTIDAD de una persona, de una familia, de una entidad (del tipo que sea) o de un pueblo (el pueblo catalán o cualquier otro pueblo).

Entiendo que esta Campaña -que quiere ser Mundial- sumará muchísimas pequeñas fuerzas en torno a esta cuaterna que, sin necesidad de decirlo, muestra que (casi) todos los que mandan en cualquier ámbito (político, jurídico, universitario, sanitario, económico, periodístico,…) y a cualquier escala (mundial, europea, Estado-Español, Cataluña o Barcelona) están a favor de lo opuesto: MUERTE-MENTIRA-CAUTIVERIO-DISOLUCIÓN (personal, familiar, de una entidad o de un pueblo). Y a quien le sorprenda este (casi) todos, le pido que me envíe el nombre de alguien con peso mundial, continental, estatal, zonal o de ciudad que salga regularmente (no puntualmente) en los medios de comunicación importantes, y que asocie a VIDA-VERDAD-LIBERTAD-IDENTIDAD.

Estimo que agrupar la enorme cantidad de personas, grupos, asociaciones y entidades, de todo tipo y casi todas pequeñas, que desde hace lustros o décadas estamos actuando -cada uno en su ámbito- contra la corriente afirmando VIDA-VERDAD-LIBERTAD-IDENTIDAD, es la mejor forma de defender ahora a Josep Pàmies y otros perseguidos, y también de protegernos a nosotros mismos, amenazados justamente para proporcionar rápidamente recursos y conocimientos -muchos de ellos gratuitos o muy económicos- a la población que libremente quiera utilizarlos.

Entendemos que Josep Pàmies y su obra es objeto de este ataque porque es la persona que, por haber logrado un importante eco popular en todo el Estado-Español e incluso internacional, actualmente simboliza el cambio de vida decisivo de las personas que pasan a asumir la responsabilidad de la propia alimentación, salud y vida. Y eso es, aunque no se busque voluntariamente, una enorme amenaza para el control de que todos los Estados Democráticos quieren ejercer sobre sus «ciudadanos libres». Y en particular, el Estado-Español (que, hay que entenderlo, incluye desde 1977 a toda la Generalitat de Catalunya y todo lo que de oficial existe sobre la tierra catalana), completamente supeditado al Ibex-35 y, además, queriéndonos hacer a los catalanes «todos libros y iguales», es decir, actuando para que dejemos de ser diferentes, o sea, para que dejemos de ser catalanes.

Si quieres hacer un donativo para pagar
(No multas si no)
la defensa jurídica de Josep Pàmies,
puedes hacer el ingreso en la cuenta:
ES23 2100 0337 0001 0175 0669,
titular MARIA DOLORES ROMA,
indicando en el concepto: SOLIDARIDAD JOSEP PÀMIES

 

Complementariamente, aquí tienes el correspondiente enlace a:

— nuestro PROGRAMA DE ACTIVIDADES para diciembre 2018-avance-01 2019

— y la hoja invitando al sprint final en la Campaña «200 socios para el 1 de diciembre»

 

Nos vemos mañana?

 

atentamente

 

Lluís Botinas

presidente


Activitat gratuïta.

Se ruega puntualidad

Es necesario inscribirse previamente para asegurar la realización de cada acto y para reservar plaza. Si lo deseas, puedes utilizar este formulario:

  Tu nombre (obligatorio)

  Tu email (obligatorio)

  Teléfono (recomendado)

  Deseo:

  Deseo ser agregado a la lista de correo de Plural-21

  Sólo utilizaremos vuestro teléfono en caso de fuerza mayor, cuando no sea posible o no haya tiempo material para comunicar por e-mail novedades relacionadas con la actividad. No será almacenado en nuestra base de datos, y se descartará después de la conclusión del acto, salvo que indiques de forma expresa que deseas que lo anotemos para posterior uso

  Tu mensaje

  [recaptcha]

  (Obligatorio) Confirmo que he leído y acepto la Política de privacidad

    ¡Gracias por tu interés!

   


   

  Plural-21

  Asociación para el cuidado de la vida en un planeta vivo

  Cartagena 230, 5º 1ª, tocando c/Mallorca (ver foto)

  93 450 1300 –  info@plural-21.org  –  www.plural-21.org

  Metro: L2 Encants, L5 Sant Pau i Dos de Maig
  Bus: H8, 19, 20, 33, 34, H10, 45, 47, 50, 51, 62, 92, 117, 192, B24

  Plural-21 en Google Maps

   Esta página web, la asociación Plural 21 y sus miembros y colaboradores, se comprometen con el ejercicio efectivo al derecho reconocido en el artículo 20 de la Constitución Española a informar y a ser informados. Es derecho de los ciudadanos acceder a toda la información disponible, contrastarla y hacer uso de ella bajo su única y exclusiva responsabilidad