Connectats i atabalats

Les llars catalanes amb accés a la web arriben al 71% i gairebé un de cada tres ciutadans també té banda ampla al mòbil

175 milions de piulades diàries i una hora de vídeo pujada per segon a Youtube

08/05/12 02:00 – Barcelona – AVUI

email protegit

La penetració dels mòbils amb banda ampla és molt major en els joves

 

Un cop més, Catalunya continua per sobre de la mitjana estatal en penetració i ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). Segons l’informe de Telefónica, que des del 2000 ofereix una panoràmica del sector, el 71% de les llars catalanes tenen connexió a internet per banda ampla. A més, el grau de ciutadans que es connecta diàriament a la xarxa puja fins al 75,8%. D’aquests usuaris, bona part es connecten també des de dispositius mòbils, ja que la implantació de telèfons intel·ligents i tauletes creix a un ritme de vertigen i ens aboca al que ja es coneix com a l’era post-PC. Durant el primer trimestre del 2011, les vendes d’aquests dispositius van superar per primera vegada la d’ordinadors, amb un creixement del 74% en telèfons i del 296% en tauletes.

Però el problema, si n’hi ha algun, és que el creixement de la tecnologia va acompanyat d’un augment encara més exponencial de la informació que, com a individus, hem de gestionar dia rere dia, amb el risc d’atabalament que comporta. Resulta que nou de cada deu persones admeten que no es desenganxen del telèfon (el tenen a menys d’un metre) durant les 24 hores del dia. I amb un telèfon connectat es té tot un univers de dades a l’abast: es pengen diàriament més de 250 milions de fotos a les xarxes socials i 2.700 milions de comentaris a Facebook; Twitter registra 175 milions de piulades (amb pics de milers per segon) i un milió d’usuaris nous, i a Youtube s’hi puja una hora de vídeos nous cada segon. “D’aquesta manera, en pocs anys s’ha passat de la necessitat d’accés a la gestió de l’excés”, va reflexionar durant la presentació de l’informe Kim Faura, el director de Telefónica a Catalunya. Una de les conclusions que aporta l’informe és que gairebé una tercera part dels usuaris de les xarxes socials en fan un ús intensiu: es connecten diverses vegades (23%) o permanentment (9%). En aquest sentit, a la pregunta “què és el primer que fas al matí?”, la meitat dels joves (48%) respon que es connecta a Facebook. De fet, el 28% ho fa sense ni sortir del llit.

Si es mira enrere per valorar els canvis que s’ha produït des que el 2000 es va fer el primer informe, hi ha una conclusió clara, segons va formular el mateix Faura: “Qui cregui que sap com serà el futur, s’equivoca.”