Felicitación de Reyes

christmas-160976_960_720-w

  1. Text en català.
  2. Texto en castellano.

UN MILLOR ANY 2016…

… GRÀCIES A PLURAL-21 I ALS NOSTRES 25 ANYS D’EXPERIÈNCIA

 

Aquest any celebrem les NOCES D’ARGENT de la nostre associació. No gaires entitats poden dir això… i encara menys entitats que tractin tants temes, tan diversos, tan importants i tots contra-corrent, que no tinguin patrocinadors i que no vulguin comissions ni d’oficialistes ni d’alternatius, es a dir, organitzacions que siguin realment independents. Per això fa temps que afirmo que som una associació única en el món… malauradament, ja que en fan falta una dotzena de similars a cada ciutat.

Sí, portem 25 anys aprenent a observar, a respectar i a comprendre la vida en molts dels seus aspectes i nivells. Això ens ha permès anar tenint una visió més amplia de l’univers que ens envolta, i també entendre cada cop millor el significat de cada cosa, per petita que sigui, justament per ser capaços de situar-la en el context global que li dona sentit. Així hem anat ampliant –i seleccionant- els recursos disponibles per abordar i resoldre cada cop més situacions delicades: des de problemes de salut fins a la perspectiva espiritual més elevada, passant per molts aspectes de la geopolítica internacional i de les situacions sòcio-politico-vitals més properes.

I portem 25 anys transmetent el que hem aprés

—en forma de conferències, cursos, presentació de llibres, DVD-Fòrums, debats, butlletins, taules a simposis i fires (Biocultura, Fira de la Terra,…), entrevistes a mitjans de comunicació alternatius, etc., que programem sota el títol general A QUINA SOCIETAT VIURE?, lema que presideix tots els fulls amb els que difonem les nostres activitats, així com la nostre Web (www.plural-21.org) i l’acabat d’obrir https://www.facebook.com/plural21/

—i també mitjançant trobades, consells, assessoraments, etc., personals, bé cara a cara al nostre local, bé per telèfon i Internet a qualsevol lloc del món, i sempre gratuïtes.

Accedir al que hem aprés i compartim és poder millorar la-salut-i-la-vida personal i, en mesura encara molt reduïda, col·lectiva.

Per això m’atreveixo a titular aquesta Felicitació-gens-formal afirmant que prendre contacte amb nosaltres i conèixer el que Plural-21 transmet, és (casi, ja que  el cent per cent no funciona en res) garantia d’un MILLOR 2016.

Pots veure a la nostra web una llista d’uns 150 títols de llibres (o descarregar el PDF: Listado libros recomendados) i en particular, et recomano una quinzena.

Es pot passar a comprar aquests llibres pel nostre local, on a més tindrem preparats (i prepararem adequant-los a les preferències de cadascú): LOTS DE LLIBRES de diferents temes (alguns a molt bons preus d’oferta); CISTELLES PLURAL-21 que inclouen aigua de mar, taps per les orelles, llibres, revistes VIVO SANO, DVDs, etc. També hi ha dos cistelles de llibres a 1 € (en castellà i en català).

Una altra possibilitat de regal qualitatiu que oferim és el d’UN TAST DE SER SOCI DE PLURAL-21 PER UN CERT TEMPS (a concretar; com a exemples: sis mesos per 30 € o un any per 50 €).

Pots avançar la comanda i concertar hora per recollir-la (o per rebre assessorament) trucant a L’ANA LUISA a l’associació 93 450 1300 o al 660 64 66 00.
MILLOR ANY 2016 !!!

Lluís Botinas, President

 

NOVETAT ESPECIAL

Acaba de ser publicat (tant en versió castellana com en versió catalana) el millor llibre mai escrit sobre les vacunes. En efecte, proporciona els arguments científico-biològics i històrico-mèdics que demostren no només que no existeix base científica ni biològica per a l’administració de les vacunes, sinó que tampoc hi ha cap fet pràctic o experimental que demostri els beneficis que oficialment s’atribueixen a les vacunes. Això porta, per contra, a comprendre els danys físics i psíquics massius que està produint la seva aplicació a gran escala, i que contribueixen a l’augment (sobretot en nadons, nens, adolescents i joves) de malalties al·lèrgiques, autoimmunes, psicològiques i cròniques , així com de les anomenades “malalties rares”.

VACUNES: UNA REFLEXIÓ CRÍTICA a partir de la Història de la Medicina i dels darrers descobriments en Biologia. Llibres de l’Index

VACUNAS: UNA REFLEXIÓN CRÍTICA a partir de la Historia de la Medicina y de los últimos descubrimientos en Biología.  Ediciones i

 

UNA GRAN OPORTUNITAT:
Presentació pels seus autors, el veterà metge ENRIC COSTA i l’investigador independent JESÚS GARCÍA BLANCA (autor del recent llibre LA SANIDAD CONTRA LA SALUD, Ediciones i, 2015), a Plural-21 el divendres 22 de gener a les 19:30 h.

PUJAR


 

  1. Texto en castellano.

UN MEJOR AÑO 2016…

… GRACIAS A PLURAL-21 Y A NUESTROS 25 AÑOS DE EXPERIENCIA

Este año celebramos las BODAS DE PLATA de nuestra asociación. No muchas entidades pueden decir esto… y menos entidades que traten tantos temas, tan diversos, tan importantes y todos contra-corriente; que no tengan patrocinadores, y que no quieran comisiones ni de oficialistas ni de alternativos, es decir, organizaciones que sean realmente independientes. Por eso hace tiempo que afirmo que somos una asociación única en el mundo… desgraciadamente, ya que hace falta una docena de organizaciones similares en cada ciudad.

Sí, llevamos 25 años aprendiendo a observar, a respetar y a comprender la vida en muchos de sus aspectos y niveles. Esto nos ha permitido ir teniendo una visión más amplia del universo que nos rodea, y también entender cada vez mejor el significado de cada cosa, por pequeña que sea, justamente por ser capaces de situarla en el contexto global que le da sentido. Así mismo, hemos ido ampliando -y seleccionando- los recursos disponibles para abordar y resolver cada vez más situaciones delicadas, desde problemas de salud hasta la perspectiva espiritual más elevada, pasando por muchos aspectos de la geopolítica internacional y de las situaciones socio-político-vitales más cercanas.

Y llevamos 25 años transmitiendo lo que hemos aprendido:

— en forma de conferencias, cursos, presentación de libros, DVD-foros, debates, boletines, mesas en simposios y ferias (Biocultura, Feria de la Tierra,…), entrevistas a medios de comunicación alternativos, etc., que programamos bajo el título general ¿EN QUÉ SOCIEDAD VIVIR?, lema que preside todas las hojas con las que difundimos nuestras actividades, así como nuestra Web (www.plural-21.org ) y el Facebook acabado de abrir https://www.facebook.com/plural21/

— y también mediante encuentros, consejos, asesoramientos, etc., personales, bien cara a cara en nuestro local, bien por teléfono o Internet en cualquier lugar del mundo, y siempre gratuitas.

Acceder a lo que hemos aprendido y compartimos es poder mejorar la-salud-y-la-vida personal y, en medida todavía muy reducida, colectiva.

Por eso me atrevo a titular esta Felicitación-nada-formal afirmando que tomar contacto con nosotros y conocer lo que Plural-21 transmite, es (casi, ya que el cien por cien no funciona en nada) garantía de un MEJOR 2016.

Puedes ver en nuestra web una lista de unos 150 títulos (o descargar el PDF: Listado libros recomendados) y en particular recomiendo esta quincena.

Se puede pasar a comprar estos libros por nuestro local, donde además tendremos preparados (y prepararemos adecuándolos a las preferencias de cada quien): LOTES DE LIBROS de distintos temas (algunos a muy buenos precios de oferta); CESTAS PLURAL-21 que incluyan agua de mar, tapones para los oídos, libros, revistas VIVO SANO, DVDs, etc. También hay dos cestas de libros a 1€ (en castellano y en catalán).

Otra posibilidad de regalo cualitativo que ofrecemos es el de UNA DEGUSTACIÓN DE SER SOCIO DE PLURAL-21 POR UN CIERTO TIEMPO (a concretar; como ejemplos: seis meses por 30€ o un año por 50€). 

Puedes adelantar el pedido y concertar hora para recogerlo (o para recibir asesoramiento) llamando a ANA LUISA a la asociación 93 450 1300 o al 660 646 600.

 

¡¡¡MEJOR AÑO 2016!!!

Lluís Botinas, Presidente

 

NOVEDAD ESPECIAL

Acaba de ser publicado (tanto en versión castellana como en versión catalana) el mejor libro nunca escrito sobre las vacunas. En efecto, proporciona los argumentos científico-biológicos e histórico-médicos que demuestran no sólo que no existe base científica ni biológica para la administración de las vacunes, sino que tampoco hay hecho práctico o experimental alguno que demuestre los beneficios que oficialmente se atribuyen a las vacunas. Ello lleva, por el contrario, a comprender los daños físicos y psíquicos masivos que está produciendo su aplicación a gran escala, y que contribuyen al aumento (sobre todo en bebés, niños, adolescentes y jóvenes) de enfermedades alérgicas, autoinmunes, psicológicas y crónicas, así como de las llamadas “enfermedades raras”.

VACUNAS: UNA REFLEXIÓN CRÍTICA a partir de la Historia de la Medicina y de los últimos descubrimientos en Biología.  Ediciones i

VACUNES: UNA REFLEXIÓ CRÍTICA a partir de la Història de la Medicina i dels darrers descobriments en Biologia. Llibres de l’Index

UNA GRAN OPORTUNIDAD:

Presentación por sus autores, el veterano médico ENRIC COSTA y el investigador independiente JESÚS GARCÍA BLANCA (autor del reciente libro LA SANIDAD CONTRA LA SALUD, Ediciones i, 2015), en Plural-21 el viernes 22 de enero a las 19:30.

 

SUBIR

Compartir

Comments are closed.