ALERTA

 

Desde el día 16 de abril de 2018 el periodista Javier Oms y el Diario el Mundo iniciaron una campaña de ataques contra Lluís Botinas y Plural-21.
A continuación, el comunicado que enviamos el domingo 21 de abril a las 11:24. En breve, actualizaremos la información.

1.- Text en català

2.- Texto en castellano

21 d’abril de 2018, a las 3,35 de la matinada

Presentada denúncia penal contra l’Ajuntament de Barcelona i la regidora Janet Sanz

Lluís Botinas, en nom propi i com a president de Plural-21, Associació per a tenir cura de la vida en un planeta viu, s’ha personat a la Ciutat de la Justícia a la nit de divendres 20 al dissabte 21 on, finalment, li ha sigut acceptada i registrada a les 3:35 hores.

La denúncia penal és contra l’Ajuntament de Barcelona i la regidora Janet Sanz Cid pel “dany que es farà als denunciants per no poder participar a aquesta fira, l’atac a la llibertat ideològica, l’arbitrarietat municipal i l’interès públic d’aquesta fira”.

La nostra participació a aquesta Fira està presentada així al Web de Plural-21:

23a FIRA PER EL DIA DE LA TERRA A NOU BARRIS

21 i 22 d’abril de 2018

La Fira per la Terra, una de les més consolidades de Barcelona, es trasllada el seu emplaçament al Parc Central de Nou Barris. Organitzada per l’Associació Dia de la Terra-Catalunya, i amb el suport del Districte de Nou Barris de l’Ajuntament de Barcelona, la Fira promou la producció local cap a les persones i el nostre planeta, i és punt de trobada per a persones i associacions que produeixen o consumeixen sota aquests principis responsables i sostenibles

Hi serem a l’estand N-07. Plànol de la Fira

Xerrada d’en Lluís Botinas. Investigador independent, president de

Plural-21:

Com més sabem sobre la vida i la salut reals, més disminueixen la por i les malalties, que gairebé sempre són irreals.

Dia i hora: Dissabte 21 d’abril, a les 16:00 hores.

Lloc: Parc Tecnològic – Nou Barris, Espai Marie Curie, C Marie Curie, 8-14

Programa de la Fira (PDF)

En aquests moments, mitja dotzena d’agents de la Guardia Urbana i algun tècnic de  l’Ajuntament estan pressionant (i amenacen a denunciar a l’Antonio Tagliati, que és qui els frena) per a que desmuntem el tendal de Plural-21 “per ocupació d’espai públic” ja que no constem al llistat d’entitats participant que ha confeccionat el propi l’Ajuntament ESBORRANT- NOS del llistat de la Fira per la Terra, ON SÍ HI CONSTEM.

Se’ls hi ha dit que desmuntarem si algú es responsabilitza de la seva actuació mitjançant un document signat.

Han dit que anaven a buscar-lo.

BENVINGUDA TOTA INICIATIVA (ep! pacífica) que permeti FRENAR AQUESTA ARBITRARIETAT I INJUSTÍCIA (sí, ja sé, una més. Però, actuem per a que s’acabin?)

Barcelona, 21 d’abril de 2018, 11:24 h.

Lluís Botinas

President de Plural-21


21 de abril de 2018, a las 3,35 de la madrugada

Presentada denuncia penal contra el Ayuntamiento de Barcelona y la concejala Janet Sanz

Lluís Botinas, en nombre propio y como presidente de Plural-21, Asociación para el cuidado de la vida en un planeta vivo, se ha personado en la Ciudad de la Justicia en la noche del viernes 20 al sábado 21 donde, finalmente, le ha sido aceptada y registrada a las 03:35 horas.

La denuncia penal es contra el Ayuntamiento de Barcelona y la concejala Janet Sanz Cid por el “daño que se hará a los denunciantes por no poder participar en esta feria, el ataque a la libertad ideológica, la arbitrariedad municipal y el interés público de esta feria“.

Nuestra participación en esta Feria está presentada así en la Web de Plural-21:

23a FIRA PER EL DIA DE LA TERRA A NOU BARRIS

21 y 22 de abril de 2018

La Fira per la Terra, una de las más consolidadas de Barcelona, ??traslada su emplazamiento al Parque Central de Nou Barris. Organizada por la l’Associació Dia de la Terra-Catalunya, y con el apoyo del Distrito de Nou Barris del Ayuntamiento de Barcelona, ??la Feria promueve la producción local hacia las personas y nuestro planeta, y es punto de encuentro para personas y asociaciones que producen o consumen bajo estos principios responsables y sostenibles

Estaremos en el stand N-07. Plano de la Feria

Charla de Lluís Botinas. Investigador independiente, presidente de

Plural-21:

Cuanto más sabemos sobre la vida y la salud reales, más disminuyen el miedo y las enfermedades, que casi siempre son irreales.

Día y hora: Sábado 21 de abril, a las 16:00 horas.

Lugar: Parque Tecnológico – Nou Barris, Espacio Marie Curie, C Marie Curie, 8-14

Programa de la Feria (PDF)

En estos momentos, media docena de agentes de la Guardia Urbana y algún técnico del Ayuntamiento están presionando (y amenazan a denunciar a Antonio Tagliati, que es quien les frena) para que desmontamos el toldo de Plural-21 “por ocupación de espacio público” ya que no constamos en el listado de entidades participante que ha confeccionado el propio Ayuntamiento BORRÁNDONOS del listado de la Feria por la Tierra, DONDE SÍ CONSTAMOS.

Se les dijo que desmontaremos si alguien se responsabiliza de su actuación mediante un documento firmado.

Han dicho que iban a buscarlo.

BIENVENIDA TODA INICIATIVA (¡eh! Pacífica) que permita FRENAR ESTA ARBITRARIEDAD E INJUSTICIA (sí, ya sé, una más. Pero, ¿actuamos para que se acaben?)

Barcelona, 21 de abril de 2018, 11:24 h.

Lluís Botinas

Presidente de Plural-21