5G INFORMA-TE’N
DEFENSA EL TEU DRET A LA SALUT

concentració 12 de desembre de 2019 de 9 a 11 del mati al Palau Robert, Passeig de Gracia

Comunicado de prensa – Comunicat de premsa (PDF)

Fullet per difondre (PDF)

Stop 5G Barcelona, castellano (PDF)

Stop 5G Barcelona, català (PDF)

5G INFORMA-TE’N
DEFENSA EL TEU DRET A LA SALUT

La ionosfera ha permès l’aparició i manteniment de la vida a la terra al protegir-la de radiacions electromagnètiques que d’altra forma ens arribarien de l’espai.
Sorprenentment, sense tenir en compte com es podrien afectar les persones, hem creat i introduït en el nostre habitat emissions artificials que ja multipliquen per 1018 el nivell natural.

 

Els governs han trigat 60 anys a admetre la realitat de la crisi climàtica
• Quants anys trigarem a reconèixer els efectes que la tecnologia 5G té sobre la nostra salut?
• Qui patirà les conseqüències?

 

Científics de renom mundial (1) han firmat manifestos dirigits a la Comissió Europea (2), a l’ONU i a l’OMS (3), com ja es va fer a 2015 i 2017 quan se’n va dirigir un altre al Secretari General de l’ONU que alertava sobre la falta de protecció davant l’exposició creixent a la contaminació electromagnètica.

 

Els científics, que no tenen interessos econòmics, ens alerten que les normatives que haurien de protegir-nos no son adequades.

 

Les anteriors tecnologies (2G, 3G, 4G) es van implantar sense verificar la seva innocuïtat.

Posteriorment, milers d’estudis han mostrat en una proporció del 57% que hi ha efectes sobre la salut, mentre un 43% no mostren efectes; ara bé, si només considerem els estudis que no han estat finançats per la indústria, la proporció canvia significativament:
• Dues terceres parts dels estudis mostren efectes negatius sobre la salut
• Només una tercera part no mostra efectes.

 

No s’han fet estudis sobre el 5G:
no tenim cap raó per pensar que sigui menys perjudicial que les tecnologies anteriors.

 

Els estudis necessaris per introduir un nou fàrmac al mercat poden durar 30 anys, amb un cost estimat d’uns 110M euros, tot i això la vigilància segueix amb l’objectiu de detectar efectes adversos a llarg termini.

 

Sense haver fet cap estudi,
Com es pot estar segur de la innocuïtat de la tecnologia 5G a la que hi estarem exposats contínuament
y durant tota la vida??

 

Cal recordar que a 2011, el Centre Internacional d’Investigació sobre el Càncer (IARC) de l’OMS va classificar com a possible carcinogen, grup 2B, els camps electromagnètics de radiofreqüència.(4) Recentment (Març 2019) a causa de “nous resultats i evidències” han decidit reavaluar aquesta classificació amb “prioritat alta”.(5)

A Catalunya, a Espanya i a Europa els responsables polítics han pres decisions que afavoreixen un gran negoci, sota el pretext del “progrés”, encara que afecti la salut pública.

 

Ara, tenen l’obligació d’assumir un compromís amb nosaltres, els ciutadans, per a:

1. Vigilar-ne els efectes, de manera consensuada i entenedora
2. Actuar en conseqüència.

CITA LEGAL
Principi de precaució. La existència de indicis fundats d’una possible afectació greu de la salut de la població, encara que hagués incertesa científica sobre el caràcter del risc, determinarà la cessació, prohibició o limitació de la activitat sobre la que concorrin.

Llei 33/2011, de 4 d’octubre, General de Salut Pública
Capítol II, Article 3, Apartat d)

OPINIÓ
“5G es la idea mes estúpida de la història del mon.”
“El desenvolupament del 5G es una bogeria.”

Martin Pall, Dr. en Bioquímica, professor emèrit en Bioquímica i
Ciències Mèdiques, Universitat Estatal Washington


CITES PER A CONSULTAR:
(1), (2)www.peccem.org/DocumentacionDescarga/Cientificos/Declaraciones/170913_scientist_5g_appeal_final.es.pdf
(3)//www.5gspaceappeal.org/the-appeal
(4)//monographs.iarc.fr/wp-content/uploads/2018/06/Review2014-Radiation-Fatiha.pdf
(5)//www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(19)30246-3/fulltext


ORGANITZEN:

COL·LABOREN: