Dimarts 12 de gener(en català) jueves 14 de enero (en castellano) DESMUNTEM “OPERACIÓ CORVIR” Online a las 19:30h

Sesión 32ª

Dimarts, 12 de gener, 19:30 h. (En català: https://youtu.be/yi4oNWjhykY)

y jueves, 14 de enero, 19:30 h. (En castellano: https://www.twitch.tv/plural_21/)


Com desmuntar la genocida “Operació Corvir”? (II)

Portar a judici,

segons el ‘Codi de Nuremberg’ i la ‘Convenció de l’ONU

per a la Prevenció i la Sanció del Delicte de Genocidi’,

als dirigents d’arreu, TOTS CRIMINALS,  que ens estan aplicant la genocida “Operació Corvir”

 

M’adreço a qui ja ha arribat a conclusions similars, i també a qui està críticament obert a estudiar-s’ho i a avaluar-ho, i sempre buscant com col·laborar i com sumar forces per guanyar aviat.

Els jutges són un subconjunt important del conjunt de dirigents criminals, i constitueixen un subconjunt que té un “poder judicial” imprescindible per a que s’aguanti l’enorme muntatge criminal que és TOT l’actual Ordre Mundial.

I malgrat saber que són criminals, veig necessari adreçar-nos a ells i pressionar-los amb informació, amb denúncies i amb querelles. Adreçar-nos a ells però trobant la manera de pressionar-los NO a la defensiva SINÓ a l’ofensiva.

Bé estan totes les accions denunciant: A) les mascaretes i altres mesures “de seguretat”; B) les actuacions incorrectes amb conseqüència de mort a residències i a hospitals; C)…, i cal intensificar-les per incrementar-ne el suport social.

Però proposo realitzar un salt endavant per fer entendre a tothom, fins i tot als propis jutges i a tot els sistema jurídic, que TAMBÉ ELLS ESTAN DAVANT DEL REPTE VIDA-O-MORT amb el que la genocida “Operació Coronavirus” amenaça TOTA LA HUMANITAT. I de manera més concreta i immediata, fer-los entendre que TAMBÉ LA VIDA DELS SEUS FILLS I DELS SEUS NETS ESTÀ SENT DESTRUÏDA AVUI EN DIA (de fet, des de fa gairebé un any).

Hi ha molts arguments per a -trencant la censura- fer entendre a tothom, inclosos jutges, fiscals, …, que fa un any que els-poderosos-de-dalt-de-tot estan fent aplicar pels poderosos-de-les-descendents-capes-de-poder un genocidi que ja ha matat més de milió i mig de la generació més gran, que està destrossant en vida la generació més jove, que genera unes condicions econòmiques-emocionals-socials-psicològiques-etc. que està destruint les generacions intermèdies, i que imposa com a suposada “solució” unes vacunes que esterilitzaran aviat a qui no matin o emmalalteixin ara. I aquesta genocida “Operació Coronavirus” ha estat preparada des de fa temps (a precisar).

Del que conec, sembla que els estris més adequats per jutjar a aquests criminals siguin el ‘Codi de Nuremberg’ contra l’experimentació mèdica amb sers humans, i la ‘Convenció de l’ONU per a la Prevenció i la Sanció del Delicte de Genocidi’.

Més informació a www.lagotacatalana.cat

Per preparar la sessió:

*Codi de Nuremberg-Wikipedia-201219

*Convenció per a la Prevenció i a la Sanció del Genocidi-només Articles II, III i IV-1pg

*Convención para la Prevención y la Sanción del Genocidio, Asamblea General de la ONU, 1948-3pg


jueves, 14 de enero, 19:30 h. (En castellano: https://www.twitch.tv/plural_21/)

Cómo desmontar la genocida “Operación Corvir”? (II)

Llevar a juicio,

según el ‘Código de Nuremberg’ y la ‘Convención de la ONU

para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio ‘,

a los dirigentes de todas partes, TODOS CRIMINALES, que nos están aplicando la genocida “Operación Corvir”

 

Me dirijo a quien ya ha llegado a conclusiones similares, y también a quien está críticamente abierto a estudiarlo y evaluarlo, y siempre buscando como colaborar y como sumar fuerzas para ganar pronto.

Los jueces son un subconjunto importante del conjunto de dirigentes criminales, y constituyen un subconjunto que tiene un “poder judicial” imprescindible para que se aguante el enorme montaje criminal que es TODO el actual Orden Mundial.

Y a pesar de saber que son criminales, veo necesario dirigirnos a ellos y presionarlos con información, con denuncias y con querellas. Dirigirnos a ellos pero encontrando la manera de presionarlos NO a la defensiva SINO a la ofensiva.

Bien están todas las acciones denunciando: A) las mascarillas y otras medidas “de seguridad”; B) las actuaciones incorrectas con consecuencia de muerte en residencias y hospitales; C)…, y hay que intensificarlas las para incrementar el apoyo social.

Pero propongo realizar un salto adelante para hacer entender a todos, incluso a los propios jueces y en todo el sistema jurídico, que TAMBIÉN ELLOS ESTÁN FRENTE AL RETO VIDA-O-MUERTE con lo que la genocida “Operación Coronavirus” amenaza a TODA LA HUMANIDAD. Y de manera más concreta e inmediata, hacerles entender que TAMBIÉN LA VIDA DE SUS HIJOS Y DE SUS NIETOS ESTÁ SIENDO DESTRUIDA HOY EN DÍA (de hecho, desde hace casi un año).

Hay muchos argumentos para -rompiendo la censura- hacer entender a todos, incluidos jueces, fiscales,…, que hace un año que los-poderosos-de-arriba-de-todo están haciendo aplicar por los poderosos-de-las -descendientes-capas-de-poder un genocidio que ya ha matado a más de millón y medio de la generación más grande, que está destrozando en vida la generación más joven, que genera unas condiciones económicas-emocionales-sociales-psicológicas-etc. que está destruyendo las generaciones intermedias, y que impone como supuesta “solución” unas vacunas que esterilizarán pronto a quienes no maten o enfermen ahora. Y esta genocida “Operación Coronavirus” ha sido preparada desde hace tiempo (a precisar).

De lo que conozco, parece que los utensilios más adecuados para juzgar a estos criminales sean el ‘Código de Nuremberg’ contra la experimentación médica con seres humanos, y la ‘Convención de la ONU para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio ‘.

Para preparar la sesión:

*Código de Nuremberg-Wikipedia-201219

*Convenció per a la Prevenció i a la Sanció del Genocidi-només Articles II, III i IV-1pg

*Convención para la Prevención y la Sanción del Genocidio, Asamblea General de la ONU, 1948-3pg