Curs d’agricultura biofísica, Nivell 1

L’agricultura biofísica és aquella que, sense deixar de banda la biologia, posa els éssers vius en el context de la física. Es una agricultura amb un enfocament energètic, es podria anomenar també agricultura energètica, vibracional, o de camps subtils. Llavors podem construir una agricultura que tingui en compte fenomens com el paramagnetisme, la geobiologia, l’electrocultiu, l’homeopatia, el poder de la ment i el poder de l’espiritualitat.

 

Properes sessions:

CURS D’AGRICULTURA BIOFÍSICA (ENERGÈTICA) NIVELL 1

– AMOR I FERTILITZACIÓ ENERGÈTICA

El poder del pensament com a fertilitzant agrícola, fertilització energética i fertilització física. L’amor com a element comú de diferents escoles d’agricultura natural.
Data19 de gener de 2019, de 10:00 a 20:00 amb pausa per dinar.
Preu: 60€

 

Sessions ja celebrades:

-UN SÒL VIU, BASE DE L’AGRICULTURA ENERGÈTICA
Cobertures permanents, mulchings, conreu de microorganismes, creació d’humus, micorrisses, paramagnetisme….
Data: 1 de juliol (ja celebrat)
Preu: 60€

– L’AIGUA A L’ AGRICULTURA ENERGÈTICA: AIGUA COM A CRISTALL LIQUID
Gestió de l’aigua de pluja, aigua estructurada com a base de tractaments homeopàtics i de recs.
Data: 15 de setembre 
Preu: 60€

– PAISATGE INHALÀMBRIC: “GENIUS LOCI” O “GENI DEL LLOC”
Harmonitzar el paisatge energètic de la mateixa manera que ho fem amb el físic: geobiologia, litoapucuntura, Capacitat de ressonància.
Data: 13 d’octubre, a la finca de Pere Subirana
Preu: 60€

– AMOR, PLANTES, HORT
El poder del pensament com a fertilitzant agrícola, fertilització energética i fertilització física. L’amor com a element comú de diferents escoles d’agricultura natural.
Data: 27 d’octubre
Preu: 60€

– RADIESTESIA I RADIÒNICA AGRÍCOLES
La radiestesia al servei de l’agricultura: diagnòstic de plantes, de l’aigua, del sòl. Gràfics radiònics i com fer-los servir.
Data: 24 de novembre
Preu: 60€

– EL PODER DELS SÍMBOLS
Els símbols són una eina més per a l’agricultura energètica. Serveixen per harmonitzar i elevar el nivell vibracional d’un lloc. Son un llenguatge universal de transmissió d’informació comprensible nomes pel hemisferi dret cerebral.
Data: 15 de desembre
Preu: 60€