Dissabte, 30 de març 2019: Festa a Plural-21! Sábado, 30 de marzo 2019: ¡Fiesta en Plural-21!

1.- Text en català

2.- Texto en castellano


Jornada

d’acomiadament i d’agraïment al vell local

i de commemoració dels 25 anys

del traspàs de N’Andreas Faber-Kaiser,

sense qui Plural-21 no existiria!

ADÉU I…

…MOLTES GRÀCIES PELS 21 ANYS!

 

Es tracta de fer una FESTA D’ACOMIADAMENT i, encara més,una FESTA D’AGRAÏMENT al local que ha estat la seu de Plural-21 durant 21 anys (casualitat, oi?), i que ara ens veiem obligats a deixar.

Però com que durant aquests anys hem aprés -entre moltes altres “coses”- que “El que és important no és el que ens passa, sinó com vivim el que ens passa”, hem decidit viure el fet d’haver de deixar l’actual local com una gran oportunitat per millorar tant qualitativament com quantitativament.

A més, també la casualitat ha fet que aquests dies faci 25 anys que N’ANDREAS FABER-KAISER ens deixés (el 14 de març de 1994) per continuar el seu camí en un altre estat de l’ésser…

I una “cosa” que ja poques persones saben/sabem és que fou gràcies a N‘Andreas fa gairebé 30 anys que avui Plural-21 existeix, i així pot ara estar canviant de seu. Efectivament, N’Andreas va estar l’origen el 1990 de l’associació C.O.B.R.A., que el 1999 va desenvolupar-se a Plural-21. Considero, doncs, que és interessant recuperar aquesta memòria i incorporar-la a la nostra vida associativa actual, i per això a la tarda hi dedicaré un temps a explicar-la… amb ajut dels veterans que vinguin!

Tornant al nou local: després de varies setmanes d’anar de corcoll buscant-ne un d’adient (i de demanar auxili; gràcies als qui ens vau respondre i ajudar d’una forma o altre!), també la casualitat ens va fer arribar al que ja és el nostre nou local… però que encara no és la nova seu. Per donar aquest pas,cal reformar-lo bastant fins adequar-lo. En aquesta fase estem actualment. I per aquesta tasca necessitem ajut tant en hores de feina de tot tipus com en diners, per pocs que siguin; si et plau, si ens vols ajudar, truca al 93 450 1300 o escriu al correu electrònic info@plural-21.org per tal de concretar la teva col·laboració. I per recollir diners d’avançada, el dissabte 30 també vendrem a 25 euros tiquets per un dinar solidari que farem ja en el nou local el diumenge 5 de maig, després d’una conferència inaugural a les 12 del migdia. Moltíssimes gràcies!

Descrit breument, és un local amb més de 125 anys d’història, a 150 m. de la Sagrada Família, a peu d’un passatge poc transitat, uns 30 m2 més gran que l’actual, té tres nivells que proporcionen quatre espais diferenciats… És, doncs, un local encara millor que ofereix moltes possibilitats per poder intensificar les activitats qualitatives de Plural-21 i, paral·lelament, també per incrementar el número de socis, de col·laboradors, de simpatitzants, etc.

Podrem parlar d’aquestes possibilitats en el marc de la FESTA a que et convido pel dissabte30 de març a partir de les 11h. del matí i que durarà fins a la mitjanit o… ¡fins que vulguem que duri! (Probablement ja no quedarà cap veí que pugui protestar!).

La idea és que sigui una Jornada fluida, intensa, alegre i enriquidora: que cadascú vingui a l’hora que millor li vagi, que es quedi tot el temps que vulgui, que hi participi com desitgi,…, i que hi aporti el que vulgui compartir: records, anècdotes, menjar, beure, música, trucs de màgia, acudits,…

I si has estat al nostre local com:

—assistent a una, varies o moltes activitats puntuals

—alumne a algun/s dels cursos, seminaris, tallers,…

—conferenciant o professor ensenyant i socialitzant el que molt t’ha costat aprendre

—presentant un llibre o un documental teu que tant d’esforços concentra

—…

també porta, si et ve de gust, fotos o gravacions o apunts o cites o escenes o trossos o… que vulguis compartir i que tu mateix hauràs seleccionat!

La meva idea és que hi hagi temps per a que tothom qui vulgui prendre la paraula o el projector, pugui fer-ho. Però em reservo la potestat de controlar els temps si calgués fer-ho…

També passarem trossos de documentals, d’entrevistes, etc. I es podrà escriure o dibuixar o graffitejar les parets…

Com deia, serà una FESTA no només per acomiadar-nos de l’actual local sinó, ENCARA MÉS,per agrair-li que durant 21 anys llargs hagi acollit entre les seves parets més de 2.100 activitats que hi haurem fet (calculant una mitjana de 100 activitats cada any) i de les més de 14.700 persones que hi hauran passat com a mínim un cop (calculant una mitjana de 7 persones diferents per activitat).

Per cert, quan hi vam venir provinents del primer local (c. Galileu 333, 2n 1a; te’n recordes?), també el vam haver de reformar (i no poc!) abans de poder-hi començar les activitats. Després, pas a pas, i esforç a esforç, hem anat fent-li retocs, millores, redistribucions, etc., per tal de poder-hi celebrar les nostres funcions associatives de manera cada vegada millor. I ara, quan ja el teníem ben “nostre”… l’hem de deixar! Maco, oi?

LA JORNADA ES DESENVOLUPARÀ SEGONS AQUEST PROGRAMA APROXIMAT, que adaptarem al nombre i duració de les aportacions que cadascú vulgui fer (si se m’avisa, podrem preveure-les en part) i als suggeriments i iniciatives que surtin:

Apertura a partir de les 11 h. Benvinguda, recepció i col·locació de les ofrenes, previsió de temps, etc.

De 12 a 14 h. Recordatori i homenatge a N’Andreas Faber-Kaiser, sense qui no estaríem reunits. (Aquest és un enllaç al programa de ràdio Luces en la oscuridad del passat divendres 22 dedicat a N’Andreas, on hi participo)

14-16 h. Dinar compartint el que cadascú hagi portat. Descans.

16-17,30 h. Història de C.O.B.R.A.:1990-1999.

17,30 a 19,30h. Història de Plural-21: 1999 fins avui.

19,30  a 21h. Presentació del nou local. Passi de fotos i gravacions. Presentació dels espais diferenciats amb activitats pròpies (arribada i acollida; moviment i exercici; recolliment i meditació; lectura i aprenentatge;…). Possibilitat de noves prestacions: tenir més espai permet intensificar la vida associativa i pot tenir avantatges similars a les d’un club privat (un lloc tranquil per trobar-se; opció de convidar a prendre cafè o té o infusió o, fins i tot, potser, dinar-hi; etc.).

A partir de les 21h. i fins l’hora que sigui: Música, sopar, tocar instruments, jugar, ballar, recitals,…

 

BENVINGUT/DA!

Ah!, i aprofita per convidar a aquell parent o amic a qui ja has parlat de Plural-21!

 

Ens veiem!

 

Una abraçada

 

Lluís Botinas

President


2.- Texto en castellano

Fiesta en Plural-21!

Jornada

de despedida y de agradecimiento al viejo local

y de conmemoración de los 25 años

del traspaso de Andreas Faber-Kaiser,

sin quien Plural-21 no existiría!

¡ADIÓS Y…

…MUCHAS GRACIAS POR LOS 21 AÑOS!

Se trata de hacer una FIESTA DE DESPEDIDA, aún más, una FIESTA DE AGRADECIMIENTO al local que ha sido la sede de Plural-21 durante 21 años (casualidad, ¿verdad?), y que ahora nos vemos obligados a dejar.

Pero como durante estos años hemos aprendido -entre otras muchas «cosas»- que «Lo que es importante no es lo que nos pasa, sino cómo vivimos lo que nos pasa», hemos decidido vivir el hecho de tener que dejar el actual local como una gran oportunidad per mejorar tanto cualitativa como cuantitativamente.

Además, también la casualidad ha hecho que estos días haga 25 años que ANDREAS FABER-KAISER nos dejara (el 14 de marzo de 1994) para continuar su camino en otro estado del ser…

Y una «cosa» que ya pocas personas saben/sabemos es que fue gracias a Andreas hace casi 30 años que hoy Plural-21 existe, y así puede ahora estar cambiando de sede. Efectivamente, Andreas estuvo el origen en 1990 de la asociación C.O.B.R.A., que en 1999 se desarrolló en Plural-21. Considero, pues, que es interesante recuperar esta memoria e incorporarla a nuestra vida asociativa actual, y por eso la tarde dedicaré un tiempo a explicarla… ¡con ayuda de los veteranos que vengan!

Volviendo al nuevo local: después de varias semanas de ir de cabeza buscando uno adecuado (y de pedir auxilio; ¡gracias a quienes nos respondisteis y ayudasteis de una forma u otra!), También la casualidad nos hizo llegar a lo que ya es nuestro nuevo local… pero que aún no es la nueva sede. Para dar este paso, hay que reformarlo bastante hasta adecuarlo. En esta fase estamos actualmente. Y para esta tarea necesitamos ayuda tanto en horas de trabajo de todo tipo como en dinero, por poco que sea; por favor, si nos quieres ayudar, llama al 93 450 1300 o escribe al correo electrónico info@plural-21.org para concretar tu colaboración. Y para recoger dinero de avanzada, el sábado 30 también venderemos a 25 euros tickets para una comida solidaria que haremos ya en el nuevo local el domingo 5 de mayo, tras una conferencia inaugural a las 12 del mediodía. ¡Muchísimas gracias!

Descrito brevemente, es un local con más de 125 años de historia, a 150 m. de la Sagrada Familia, a pie de un pasaje poco transitado, unos 30 m2 mayor que el actual, tiene tres niveles que proporcionan cuatro espacios diferenciados… Es, pues, un local aún mejor que ofrece muchas posibilidades para poder intensificar las actividades cualitativas de Plural-21 y, paralelamente, también para incrementar el número de socios, de colaboradores, de simpatizantes, etc.

Podremos hablar de estas posibilidades en el marco de la Fiesta en que te invito para el sábado 30 de marzo a partir de las 11h. de la mañana y que durará hasta la medianoche o… ¡hasta que queramos que dure! (¡Probablemente ya no quedará ningún vecino que pueda protestar!).

La idea es que sea una Jornada fluida, intensa, alegre y enriquecedora: que cada uno venga a la hora que mejor le vaya, que se quede todo el tiempo que quiera, que participe como desee,…, y que aporte lo que quiera compartir: recuerdos, anécdotas, comer, beber, música, trucos de magia, chistes,…

Y si has estado en nuestro local como:

asistente a una, varias o muchas actividades puntuales

alumno en alguno/s de los cursos, seminarios, talleres, …

conferenciante o profesor enseñando y socializando lo que mucho te ha costado aprender

presentando un libro o un documental tuyo que tanto de esfuerzos concentra

—…

también lleva, si te apetece, fotos o grabaciones o apuntes o citas o escenas o trozos o… que quieras compartir y que tú mismo habrás seleccionado!

Mi idea es que haya tiempo para que todo el que quiera tomar la palabra o el proyector, pueda hacerlo. Pero me reservo la potestad de controlar los tiempos si hubiera que hacerlo…

También pasaremos trozos de documentales, de entrevistas, etc., y se podrá escribir o dibujar o grafitear les paredes…

Como decía, será una FIESTA no sólo para despedirnos del actual local sino, AÚN MÁS, para agradecerle que durante 21 años largos haya acogido entre sus paredes más de 2.100 actividades que habremos hecho (estimando una media de 100 actividades cada año) y de las más de 14.700 personas que habrán pasado como mínimo una vez (estimando una media de 7 personas diferentes por actividad).

Por cierto, cuando vinimos provenientes del primer local (c. Galileo 333, 2º 1ª; ¿te acuerdas?), también tuvimos que reformar (¡y no poco!) Antes de poder empezar las actividades. Después, paso a paso, y esfuerzo a esfuerzo, hemos ido haciéndole retoques, mejoras, redistribuciones, etc., a fin de poder celebrar nuestras funciones asociativas de manera cada vez mejor. Y ahora, cuando ya lo teníamos bien «nuestro»… lo tenemos que dejar! Bonito, ¿verdad?

LA JORNADA SE DESARROLLARÁ SEGÚN ESTE PROGRAMA APROXIMADO, que adaptaremos al número y duración de las aportaciones que cada uno quiera hacer (si se me avisa podremos preverlas en parte) y a las sugerencias e iniciativas que salgan:

Apertura a partir de las 11 h. Bienvenida, recepción y colocación de las ofrendas, previsión de tiempo, etc.

De 12 a 14 h. Recordatorio y homenaje a Andreas Faber-Kaiser, sin quien no estaríamos reunidos. (Este es un enlace al programa de radio Luces en la oscuridad del pasado viernes 22 dedicado a Andreas, donde participo)

14-16 h. Comida compartiendo lo que cada uno haya llevado. Descanso.

16-17,30 h. Historia de C.O.B.R.A.:1990-1999.

17,30 a 19,30. Historia de Plural-21: 1999 hasta hoy.

19,30 a 21h. Presentación del nuevo local. Pase de fotos y grabaciones. Presentación de los espacios diferenciados con actividades propias (llegada y acogida; movimiento y ejercicio; recogimiento y meditación; lectura y aprendizaje;…). Posibilidad de nuevas prestaciones: tener más espacio permite intensificar la vida asociativa y puede tener ventajas similares a las de un club privado (un lugar tranquilo para encontrarse; opción de invitar a tomar café o té o infusión o, incluso, tal vez, almuerzo en ella; etc.).

A partir de las 21h. y hasta la hora que sea: Música, cena, tocar instrumentos, jugar, bailar, recitales,…

 

¡BIENVENIDO/A!

 ¡Ah!, ¡y aprovecha para invitar a ese pariente o amigo a quien ya has hablado de Plural-21!

 

Nos vemos!

Un abrazo

 

Lluís Botinas

Presidente