del 22 d’octubre al 3 de novembre del 2019: Dr. Patrick Quanten a Barcelona

«Buscant la veritat en medicina»

«Buscando la verdad en medicina»

«Truth Seeking in Medicine»

Català
Castellano
English
Català

 

Cursos diversos amb el Dr. PATRICK QUANTEN. Nascut i criat a Bèlgica, exercí des del 1983 a la petita illa d'Alderney (Illes del Canal, part del Regne Unit) com a metge de família. Una combinació de notar que molta gent no s’estava millorant amb la medicació i les intervencions prescrites, de trobar enfocaments de la salut menys costosos i tan eficaços però no permesos, i d’experimentar el poder de la indústria que governa l’assistència sanitària, va fer que decidís en 2001 tornar la seva llicència mèdica i distanciar-se completament de la professió. Dedica plenament la seva vida a ensenyar a les persones a tenir cura de la seva pròpia salut.

Podeu obtenir una primera impressió visitant:

Dr Patrick Quanten MD: http://www.activehealthcare.co.uk/

Time for Truth: https://timefortruth.es/2018/11/05/dr-patrick-quanten-md-entrevista-con-un-ex-medico/


Curs entre setmana, 21 hores (traducció consecutiva de l'anglès al CATALÀ) 

Curso de fin de semana, 16 horas (traducción consecutiva del inglés al CASTELLANO) 

 

(((25-27/10: El Dr. QUANTEN estarà a Balaguer per a participar a la Fira d'Alimentació i Salut organitzada per la Dolça Revolució i Sloow Food.)))


Aquests esdeveniments són possibles gràcies a la col·laboració de:

https://timefortruth.es/

https://seryactuar.org/

I la contribució econòmica l'hem reduïda al màxim possible perquè:

  1. Volem facilitar l'assistència als cursos que s'impartiran
  2. Diverses persones col·laboren voluntàriament en la traducció i l'allotjament del conferenciant i la seva esposa
  3. El propi Dr. Quanten no ha exigit cap honorari, tot i que confiem que finalment se l'hi pugui lliurar una compensació econòmica consensuada
Castellano

Cursos diversos con el Dr. PATRICK QUANTEN. Nacido y criado en Bélgica, ejerció desde 1983 en la pequeña isla de Alderney (Islas del Canal, parte del Reino Unido) como médico de familia. Una combinación de darse cuenta de que muchas personas no estaban mejorando con la medicación y las intervenciones prescritas, de encontrar enfoques de salud menos costosos que eran tan efectivos pero no estaban permitidos, y de experimentar el poder de la industria que gobierna la atención médica, le hizo decidir en el 2001 a devolver su licencia médica y a distanciarse completamente de la profesión. Dedica totalmente su vida a enseñar a las personas cómo cuidar su propia salud.

Se puede obtener una primera impresión visitando:

Dr Patrick Quanten MD: http://www.activehealthcare.co.uk/

Time for Truth: https://timefortruth.es/2018/11/05/dr-patrick-quanten-md-entrevista-con-un-ex-medico/


Curs entre setmana, 21 hores (traducció consecutiva de l'anglès al CATALÀ) 

Curso de fin de semana, 16 horas (traducción consecutiva del inglés al CASTELLANO) 

 

(((25-27/10: El Dr. Quanten estará en Balaguer para participar en la Fira d'Alimentació i Salut organizada por la Dolça Revolució y Sloow Food)))


Estos eventos son posibles gracias a la colaboración de:

https://timefortruth.es/

https://seryactuar.org/

Y la contribución económica la hemos reducido al máximo posible porque:

  1. Queremos facilitar la asistencia a los cursos que se impartirán
  2. Varias personas colaboran voluntariamente en la traducción y el alojamiento del conferenciante y su esposa
  3. El propio Dr. Quanten no ha exigido ningún honorario, aunque confiamos que finalmente se le pueda entregar una compensación económica consensuada
English

 

Various courses with Dr. PATRICK QUANTEN. Born and raised in Belgium, he practised from 1983 on the small island of Alderney (Channel Islands, part of the United Kingdom) as a family doctor. A combination of noticing that many people were not getting better with the prescribed medication and interventions, of finding less expensive approaches to health that are just as effective but not allowed, and of experiencing the power of the industry that governs healthcare, made him decide in 2001 to return his medical license and distance himself completely from the profession. He fully dedicates his life to teaching people how to look after their own health.

You can get a first impression by visiting: 

Dr Patrick Quanten MD: http://www.activehealthcare.co.uk/

Time for Truth: https://timefortruth.es/2018/11/05/dr-patrick-quanten-md-entrevista-con-un-ex-medico/


Curs entre setmana, 21 hores (traducció consecutiva de l'anglès al CATALÀ) 

Curso de fin de semana, 16 horas (traducción consecutiva del inglés al CASTELLANO) 

(((25-27/10: Dr. QUANTEN will be at Balaguer to participate in the Fira d'Alimentació i Salut organized by Dolça Revolució and Sloow Food)))


These events are possible thanks to the collaboration of:

https://timefortruth.es/

https://seryactuar.org/

And we have reduced the economic contribution as much as possible because:

  1. We want to facilitate the attendance to the courses that will be taught
  2. Several people voluntarily collaborate in the translation and accommodation of the speaker and his wife
  3. Dr. Quanten himself has not demanded any fee, although we trust that he can finally be given an agreed financial compensation

 

Plural-21

Associació per a tenir cura de la vida en un planeta viu

Asociación al cuidado de la vida en un planeta vivo

Association for the care of life in a living planet

Passatge de Gaiolà, 24, local. – 08013 Barcelona

Entre c/Mallorca y c/Valencia, al costat de c/Sicilia

A 130 metres de la Sagrada Família

93 450 1300 – info@plural-21.orgwww.plural-21.org

Metro: L2, L5 Sagrada Familia, L4 Verdaguer.
Bus: 6, 19, 33, 34, H10, D50, V19, M24

Plural-21 a Google Maps

Aquesta pàgina web, l’associació Plural 21 i els seus membres i col•laboradors, es comprometen amb l’exercici efectiu al dret reconegut en l’article 20 de la Constitució Espanyola a informar i a ser informats. És dret dels ciutadans a accedir a tota la informació disponible, contrastar-la i fer-ne ús sota la seva única i exclusiva responsabilitat.