Conferencia: Espanya, capital Moscou

Jueves, 18 de julio, a las 20:00, en la sede de Plural-21

a cargo de Pere Romero

Actividad gratuita.

[qr-code]


 

Espanya, capital Moscou

Sóc professor a una escola d’adults a Barcelona, amb formació com a pedagog i sociòleg.

Vaig impulsar la formació de l’Institut d’Estudis Soviètics a Barcelona a principi dels anys 90, fent un acurat seguiment del procés de Perestroika fins al cop d’estat (que va enxampar-me a Moscou) i que va significar la fi de la URSS i el seu desmembrament, i el naixement de la nova Rússia amb la seva transformació cap el capitalisme privat. En tots aquest anys vaig expressar els meus punts de vista sobre aquests esdeveniments al Diari de Barcelona i al diari Avui.

L’Espanya actual em recorda molts d’aquells moments: el buit de poder, les forces centrípetes de les nacionalitats, la crisi econòmica,… Però també, quelcom més subtil, pretendre que Madrid comparteixi la condició de ser una de les grans capitals del món. Trobo moltes coincidències amb el que ha fet i fa Moscou dins de Rússia, i el que ha fet i fa Madrid dins d’Espanya. Per això m’he inventat aquest títol –“Espanya, capital Moscou”-, amb la intenció d’anar un pas més enllà que en Germà Bel amb el seu llibre “Espanya, capital Paris (Edicions La Campana, 2012), on emfatitza el desenvolupament de la xarxa ferroviària com a columna d’un model d’Estat absolutament centralista i centralitzador, al més pur estil francès, on totes les comunicacions passen per la capital. Jo vaig més lluny i adverteixo que Madrid, com Moscou, no en té prou amb el control de les comunicacions i amb el centralisme administratiu. Necessita, a més, tindre un rang de gran capital mundial i per aconseguir-lo no dubte en apropiar-se de tots els recursos del país empobrint tant com calgui a la resta de regions de l’Estat.

España, capital Moscú

Soy profesor en una escuela de adultos en Barcelona, con formación como pedagogo y sociólogo.

Impulsé la formación del Instituto de Estudios Soviéticos en Barcelona a principio de los años 90, haciendo un cuidadoso seguimiento del proceso de Perestroika hasta el golpe de estado (que me sorprendió en Moscú) y que significó el fin de la URSS y su desmembración, y el nacimiento de la nueva Rusia con su transformación hacia el capitalismo privado. En todos estos años expresé mis puntos de vista sobre estos acontecimientos en el Diari de Barcelona y en el diario Avui.

La España actual me recuerda muchos de aquellos momentos: el vacío de poder, las fuerzas centrípetas de las nacionalidades, la crisis económica… Pero también, algo más sutil, pretender que Madrid comparta la condición de ser una de las grandes capitales del mundo. Encuentro muchas coincidencias entre lo que ha hecho y hace Moscú dentro de Rusia, y lo que ha hecho y hace Madrid dentro de España. Por eso me he inventado este título  –«España, capital Moscú»-  con la intención de ir un paso más allá que Germà Bel con su libro «España, capital París» (Ediciones La Campana, 2012), donde enfatiza el desarrollo de la red ferroviaria como columna de un modelo de Estado absolutamente centralista y centralizador, al más puro estilo francés, donde todas las comunicaciones pasan por la capital. Yo voy más allá y advierto que Madrid, como Moscú, no tiene suficiente con el control de las comunicaciones y el centralismo administrativo. Necesita, además, tener un rango de gran capital mundial y para conseguirlo no duda en apropiarse de todos los recursos del país empobreciendo tanto como sea necesario al resto de regiones del Estado.

España, capital Moscú-Por PERE ROMERO-130718 (PDF, castellano)

Espanya, capital Moscou-Per PERE ROMERO-130718 (PDF, català)

 

Es necesario inscribirse previamente para asegurar la realización de cada acto y para reservar plaza. Si lo deseas, puedes utilizar este formulario:

  ¡Gracias por tu interés!

 


 

Plural-21

Asociación para el cuidado de la vida en un planeta vivo

Cartagena 230, 5º 1ª, tocando c/Mallorca (ver foto)

93 450 1300 –  info@plural-21.org  –  www.plural-21.org

Metro: L2 Encants, L5 Sagrada Familia Bus: 15, 19, 33, 34, 35, 43, 44, 50, 51, 62, 92, B20, B24 

Plural-21 en Google Maps