del 22 d’octubre al 3 de novembre del 2019:
Dr. Patrick Quanten a Barcelona

“Buscant la veritat en medicina”

“Buscando la verdad en medicina”

“Truth Seeking in Medicine”

Català
Castellano
English
Català

NOVETAT: del 22 d’octubre al 3 de novembre. EN PREPARACIÓ

 

Cursos diversos amb el Dr. PATRICK QUANTEN. Nascut i criat a Bèlgica, exercí des del 1983 a la petita illa d'Aldney (Illes del Canal, part del Regne Unit) com a metge de família. Una combinació de notar que molta gent no s’estava millorant amb la medicació i les intervencions prescrites, de trobar enfocaments de la salut menys costosos i tan eficaços però no permesos, i d’experimentar el poder de la indústria que governa l’assistència sanitària, va fer que decidís en 2001 tornar la seva llicència mèdica i distanciar-se completament de la professió. Dedica plenament la seva vida a ensenyar a les persones a tenir cura de la seva pròpia salut.

Podeu obtenir una primera impressió visitant https://timefortruth.es/2018/11/05/dr-patrick-quanten-md-entrevista-con-un-ex-medico/  

 

De moment, el Programa acordat és aquest:

 

Dr. Patrick Quanten a Barcelona

del 22 d’octubre al 3 de novembre del 2019

"Buscant la veritat en medicina"

Compartir 36 anys d’aprenentatges sobre vida i salut

 

Nota: Les conferències programades entre setmana seran traduïdes de forma consecutiva al català; l'intensiu de cap de setmana, 2 i 3 de novembre, serà traduït al castellà si hi ha presència de castellano-parlants.

 

 1. Medicina i Ciència
 • 22/10, 19 a 22h.: "Història de la medicina" (3 hores)
 • 23/10, 19 a 22h.: "La manca de ciència en els tests i en el mesurament de paràmetres" (3 hores)
 • 24/10, 19 a 21h.: Taller: "Medicina tradicional vs Medicina moderna" (2 hores)

 

(((25-27/10: El Dr. QUANTEN estarà a Balaguer per a participar a la Fira d'Alimentació i Salut organitzada per la Dolça Revolució i Sloow Food.)))

 

 1. Com funciona la vida?
 • 28/10, 19 a 22h.: "Estructura i desenvolupament de la vida" (3 hores)
 • 29/10, 19 a 21h.: Taller: "Naturalesa i éssers humans: la connexió" (2 hores)

 

 1. Malalties: Causes i Curació
 • 30/10, 19 a 22h.: "Causes de les malalties" (3 hores)
 • 31/10, 19 a 22h.: "Inflamació, infecció, vacunació" (3 hores)
 • 1/11, 19 a 21h.: Taller: "Infeccions: ¿malaltia o curació? (2 hores)

 

2 i 3/11 CURS INTENSIU: Per facilitar la participació d'assistents de fora de Barcelona i de Catalunya i també de persones que no puguin venir tants vespres seguits, aquest cap de setmana s'impartirà en 16 hores una reelaboració de tot el cicle de 21 hores.

 • Ds. 10-14h.: “Història de la medicina: de la tradicional a la moderna”
 • Ds. 16-20h.: "Medicina i ciència: metes i mètodes oposats"
 • Dg. 10-14h.: "Estructura i desenvolupament de la vida"
 • Dg. 16-20h.: “Causes de les malalties (amb atenció especial a les infeccions i vacunes)”

Col·laboren:

 

 

 

Anirem actualitzant la informació. En particular, el tema de les col·laboracions: La voluntat és que l'assistència resulti el més econòmica possible, però això resta pendent de saber els costs de la traducció. Gràcies!

 

Si desitges preinscriure't i rebre més informació pots utilitzar aquest formulari:

 

El teu nom (obligatori)

El teu email (obligatori)

Telèfon (recomanat)

Només utilitzarem el vostre telèfon en cas de força major, quan no sigui possible o no hi hagi temps material per a comunicar per e-mail novetats relacionades amb l'activitat. No serà emmagatzemat a la nostra base de dades, i es descartarà després de la conclusió de l'acte, llevat que indiquis de forma expressa que vols que ho anotem per a posterior ús


Llenguatge: Català


Recorda que pots inscriure't a una o diverses conferències soltes, a un o diversos blocs, o a tot el cicle


Desitjo preinscriure'm a:


Bloc 1. Medicina i Ciència:
•Tot el bloc 1•22/10, 19 a 22h.: "Història de la medicina" (3 hores)•23/10, 19 a 22h.: "La manca de ciència en els tests i en el mesurament de paràmetres" (3 hores)•24/10, 19 a 21h.: Taller: "Medicina tradicional vs Medicina moderna" (2 hores)
Bloc 2. Com funciona la vida?:
•Tot el bloc 2•28/10, 19 a 22h.: "Estructura i desenvolupament de la vida" (3 hores)•29/10, 19 a 21h.: Taller: "Naturalesa i éssers humans: la connexió" (2 hores)
Bloc 3. Malalties: Causes i Curació:
•Tot el bloc 3•30/10, 19 a 22h.: "Causes de les malalties" (3 hores)•31/10, 19 a 22h.: "Inflamació, infecció, vacunació" (3 hores)•1/11, 19 a 21h.: Taller: "Infeccions: ¿malaltia o curació? (2 hores)
Resum cap de setmana 2 i 3 de novembre:
•2 i 3/11: Cap de setmana on s'impartirà en 16 hores el més important de tot el cicle de 21 hores.

Desitjo ser agregat a la llista de correu de Plural-21


El teu missatge


(Obligatori) Confirmo que he llegit i accepto la Política de privacidad  Gràcies pel teu interès!

Castellano

NOVEDAD: del 22 de octubre al 3 de noviembre. EN PREPARACIÓN.

 

Cursos diversos con el Dr. PATRICK QUANTEN. Nacido y criado en Bélgica, ejerció desde 1983 en la pequeña isla de Alderney (Islas del Canal, parte del Reino Unido) como médico de familia. Una combinación de darse cuenta de que muchas personas no estaban mejorando con la medicación y las intervenciones prescritas, de encontrar enfoques de salud menos costosos que eran tan efectivos pero no estaban permitidos, y de experimentar el poder de la industria que gobierna la atención médica, le hizo decidir en el 2001 a devolver su licencia médica y a distanciarse completamente de la profesión. Dedica totalmente su vida a enseñar a las personas cómo cuidar su propia salud.

Se puede obtener una primera impresión visitando https://timefortruth.es/2018/11/05/dr-patrick-quanten-md-entrevista-con-un-ex-medico/  

 

Dr. Patrick Quanten en Barcelona

del 22 de octubre al 3 de noviembre de 2019

"Buscando la verdad en medicina"

Compartir 36 años de aprendizaje sobre la vida y la salud.

 

Nota: Las conferencias programadas en días laborables seran traducidas de forma consecutiva al catalán; el intensivo de fin de semana, 2 y 3 de noviembre, será traducido al castellano si hay presencia de castellanoparlantes.

 

 1. Medicina y ciencia
 • 22/10, 19 a 22h.: “Historia de la medicina: de la tradicional a la moderna” (3 horas)
 • 23/10, 19 a 22h.: “La falta de ciencia en los tests y en la medición de parámetros” (3 horas)
 • 24/10, 19 a 21h.: Taller: “Medicina tradicional vs Medicina moderna” (2 horas)

 

(((25-27/10: El Dr. Quanten estará en Balaguer para participar en la Fira d'Alimentació i Salut organizada por la Dolça Revolució y Sloow Food)))

 

 1. ¿Cómo funciona la vida?
 • 28/10, 19 a 22h.: “Estructura y desarrollo de la vida” (3 horas)
 • 29/10, 19 a 21h.: Taller: “Naturaleza y seres humanos: la conexión” (2 horas)

 

 1. Enfermedades: causas y curación
 • 30/10, 19 a 22h.: “Causas de las enfermedades” (3 horas)
 • 31/10, 19 a 22h.: “Inflamación, infección, vacunación” (3 horas)
 • 1/11, 19 a 21h.: Taller: “Infecciones: ¿enfermedad o curación? (2 horas)

 

2 y 3/11 CURSO INTENSIVO: Para facilitar la participación de asistentes desde fuera de Barcelona y Catalunya y de personas que no puedan venir tantos días seguidos, este fin de semana se impartirá en 16 h. una reelaboración de todo el ciclo de 21 horas.

 • Sáb. 10-14h.: “Historia de la medicina: de la tradicional a la moderna”
 • Sáb. 16-20h.: “Medicina y ciencia: metas y métodos opuestos”
 • Dom. 10-14h.: “Estructura y desarrollo de la vida”
 • Dom. 10-14h.: “Causas de las enfermedades (atención especial a las infecciones y vacunas)”

Colaboran:

 

 

 

Iremos actualizando la información. En particular, el tema de las colaboraciónes: La voluntad es que la asistencia resulte lo más económica posible, pero esto queda pendiente de saber los costes de la traducción. ¡Gracias!

 

Si deseas preinscribirte y recibir más información puedes utilizar este formulario:

 

Tu nombre (obligatorio)

Tu email (obligatorio)

Teléfono (recomendado)

Sólo utilizaremos vuestro teléfono en caso de fuerza mayor, cuando no sea posible o no haya tiempo material para comunicar por e-mail novedades relacionadas con la actividad. No será almacenado en nuestra base de datos, y se descartará después de la conclusión del acto, salvo que indiques de forma expresa que deseas que lo anotemos para posterior uso


Lenguaje: Castellano


Recuerda que puedes inscribirte a una o diversas conferencias sueltas, a un o a diversos bloques, o a todo el ciclo


Deseo preinscribirme a:


Bloque 1. Medicina y Ciencia:
•Todo el bloque 1•22/10, 19 a 22h.: "Historia de la medicina" (3 horas)•23/10, 19 a 22h.: "La falta de ciencia en los tests y en la medición de parámetros" (3 horas)•24/10, 19 a 21h.: Taller: "Medicina tradicional vs Medicina moderna" (2 horas)
Bloque 2. ¿Cómo funciona la vida?:
•Todo el bloque 2•28/10, 19 a 22h.: "Estructura y desarrollo de la vida" (3 horas)•29/10, 19 a 21h.: Taller: "Naturaleza y seres humanos: la conexión" (2 horas)
Bloque 3. Enfermedades: causas y curación:
•Todo el bloque 3•30/10, 19 a 22h.: "Causas de las enfermedades" (3 horas)•31/10, 19 a 22h.: "Inflamación, infección, vacunación" (3 horas)•1/11, 19 a 21h.: Taller: "Infecciones: ¿enfermedad o curación? (2 horas)
Resumen fin de semana 2 y 3 de noviembre:
•2 y 3/11: Fin de semana donde se impartirá en 16 horas lo más importante de todo el ciclo de 21 horas.

Deseo ser agregado a la lista de correo de Plural-21


Tu mensaje


(Obligatorio) Confirmo que he leído y acepto la Política de privacidad  ¡Gracias por tu interés!

English

NOVELTY: from October 22 to November 3. IN PREPARATION.

 

Various courses with Dr. PATRICK QUANTEN. Born and raised in Belgium, he practised from 1983 on the small island of Alderney (Channel Islands, part of the United Kingdom) as a family doctor. A combination of noticing that many people were not getting better with the prescribed medication and interventions, of finding less expensive approaches to health that are just as effective but not allowed, and of experiencing the power of the industry that governs healthcare, made him decide in 2001 to return his medical license and distance himself completely from the profession. He fully dedicates his life to teaching people how to look after their own health.

You can get a first impression by visiting 

https://timefortruth.es/2018/11/05/dr-patrick-quanten-md-entrevista-con-un-ex-medico/

 

For the moment, the agreed Program is this:

 

Dr. Patrick Quanten in Barcelona

from October 22 to November 3, 2019

"Truth Seeking in Medicine"

Sharing 36 years learnings on life and health

 

Note: Conferences scheduled on weekdays will be consecutively translated into Catalan; The weekend reworked summary, November 2 and 3, will be translated into Castillian, if there is presence of Castillian speakers.

 

 1. Medicine and Science
 • 22/10: History of Medicine (3hrs)
 • 23/10: Missing Science in Testing and Measuring (3hrs)
 • 24/10: workshop Traditional vs Modern Medicine (2hrs)

 

(((25-27/10: Dr. QUANTEN will be at Balaguer to participate in the Fira d'Alimentació i Salut organized by Dolça Revolució and Sloow Food)))

 

 1. How does Life function?
 • 28/10: Structure and Development of Life (3hrs)
 • 29/10: workshop Nature and Human Beings: the Connection (2hrs)

 

 1. Diseases: Causes and Healing
 • 30/10: Causes of Diseases (3hrs)
 • 31:10: Inflammation, Infection, Vaccination (3hrs)
 • 1/11: workshop Infections: Disease or Healing? (2hrs)

 

2 and 3/11 INTENSIVE COURSE: To facilitate the participation of people from outside Barcelonaand Catalonia and of people who can not come so many followed evenings, this weekend will be held in 16 hours the reworked summary of all the 21 hours cycle.

 • Sat. 10 am-2pm: History of Medicine: from traditional to modern
 • Sat. 4-8pm: Medicine and Science: opposing aims and methods
 • Sun. 10 am-2pm: Structure and Development of Life
 • Sun. 4-8pm: Causes of Diseases (special attention to Infections and Vaccinations)

In collaboration with:

 

 

 

We will update the information. One important aspect to be decided is the economical contribution. To facilitate the assistance our will is to put a fee as low as possible. But this remains pending to know the costs of the translation. Thanks!

 

If you want to pre-register and receive more information you can use this form:

 

Your name (required)

Your email (required)

Phone(recommended)

We will only use your phone in case of force majeure, when it is not possible or there is no material time to communicate by e-mail news related to the activity. It will not be stored in our database, and will be discarded after the conclusion of the act, unless you expressly indicate that you want us to write it down for later use


Language: English


Remember that you can sign up for one or several lectures, one or several blocks, or the whole cycle


I want to pre-register for:


Block 1. Medicine and Science:
•Whole block 1•22/10, 19 to 22h.: "History of Medicine " (3 hours)•23/10, 19 to 22h.: "Missing Science in Testing and Measuring " (3 hours)•24/10, 19 to 21h.: workshop Traditional vs Modern Medicine ; (2 hours)
Block 2. How does Life function?:
•Whole block 2•28/10, 19 to 22h.: "Structure and Development of Life " (3 hours)•29/10, 19 to 21h.: workshop Nature and Human Beings: the Connection ; (2 hours)
Block 3. Diseases: Causes and Healing:
•Whole block 3•30/10, 19 to 22h.: "Causes of Diseases " (3 hours)•31/10, 19 to 22h.: "Inflammation, Infection, Vaccination " (3 hours)•1/11, 19 to 21h.: workshop Infections: Disease or Healing (2 hours)
Summary weekend 2 and 3 November:
•2 and 3/11: Weekend where the most important of the entire 21-hour cycle will be taught in 16 hours.

I want to be added to the Plural-21 mailing list


Your message


(Required) I confirm that I have read and accept the Privacy Policy (spanish)Thanks for your interest!


 

Plural-21

Associació per a tenir cura de la vida en un planeta viu

Asociación al cuidado de la vida en un planeta vivo

Association for the care of life in a living planet

Passatge de Gaiolà, 24, local. – 08013 Barcelona

Entre c/Mallorca y c/Valencia, al costat de c/Sicilia

A 130 metres de la Sagrada Família

93 450 1300 – info@plural-21.orgwww.plural-21.org

Metro: L2, L5 Sagrada Familia, L4 Verdaguer.
Bus: 6, 19, 33, 34, H10, D50, V19, M24

Plural-21 a Google Maps

Aquesta pàgina web, l’associació Plural 21 i els seus membres i col•laboradors, es comprometen amb l’exercici efectiu al dret reconegut en l’article 20 de la Constitució Espanyola a informar i a ser informats. És dret dels ciutadans a accedir a tota la informació disponible, contrastar-la i fer-ne ús sota la seva única i exclusiva responsabilitat.