Nova adreça Plural-21 Nueva dirección Plural-21

Plural-21, Associació per a tenir cura de la vida en un planeta viu

Passatge de Gaiolà, 24, local 08013 Barcelona
Entre c. Mallorca i c. València, al costat del c. Sicília.
A 130 m. de la Sagrada Família
Metro: L2, L5 Sagrada Família, L4 Verdaguer.
Bus: 6, 19, 33, 34, H10, D50, V19, M24

934501300 www.plural-21.org info@plural-21.org

1.- Text en català.

2.- Texto en castellano


1.- Text en català

Nou local

Plural-21 entra en una nova etapa

Benvingut a conèixer-lo!

Seguim amb el condicionament del local per poder oferir-los un millor marc on realitzar les activitats. En aquests moments les tasques són:

  • En el primer espai, Vida-Naixement: instal·lar els vidres dobles dins de l’estructura de fusta de la porta (prèviament construïda per Antonio) per tal d’aïllar del (poc) soroll del carrer, i del fred.
  • En el segon espai, Veritat-Coneixement: insonoritzar el lavabo per impedir altres distraccions.
  • I en el quart espai, Identitat-Introspecció: a l’esquerra, acabar les prestatgeries de fusta de la Biblioteca; preparar la millor classificació possible al nostre abast dels llibres, quaderns, etc. I a la dreta, dibuixar el projecte de l’Arxiu.

Per anar més ràpid en aquestes i més tasques, molt benvingut:

  • — qui vulgui donar un cop de mà, sigui qualificada o no, ja que hi ha tasques de tot tipus. Si us plau, escriu a info@plural-21.org a fi de concretar temps i tasques
  • — tot suport econòmic, per petit que sigui. Animem a qui ens coneix i encara no s’ha fet soci, a que ho faci ara (cadascú triï la periodicitat i la quantitat que millor s’adeqüi a les seves possibilitats).

El compte bancari és:

Plural-21

Caixa d’Enginyers cuenta nº ES55 3025 0004 3514 3326 6836

 


2.- Texto en castellano

Nuevo local

Plural-21 entra en una nueva etapa

¡Bienvenido a conocerlo!

Seguimos con el acondicionamiento del local para poder ofrecerles un mejor marco donde realizar las actividades. En estos momentos las tareas son:

  • *En el primer espacio, Vida-Nacimiento: instalar los cristales dobles dentro de la estructura de madera de la puerta (previamente construida por Antonio) a fin de aislar del (poco) ruido de la calle, y del frío.
  • *En el segundo espacio, Verdad-Conocimiento: insonorizar el lavabo para impedir otras distracciones.
  • *Y en el cuarto espacio, Identidad-Introspección: a la izquierda, acabar las estanterías de madera de la Biblioteca; preparar la mejor clasificación posible a nuestro alcance de los libros, cuadernos, etc. Y a la derecha, dibujar el proyecto del Archivo.

Para ir más rápido en éstas y más tareas, muy bienvenido:

  • —quien quiera echar una mano, sea cualificada o no, pues hay tareas de todo tipo. Por favor, escribe a info@plural-21.org a fin de concretar tiempos y tareas
  • —todo apoyo económico, por pequeño que sea. Animamos a quien nos conoce y aún no se ha hecho socio, a que lo haga ahora (cada uno elige la periodicidad y la cantidad que mejor se adecue a sus posibilidades).

La cuenta bancaria es:

Plural-21

Caixa d’Enginyers cuenta nº ES55 3025 0004 3514 3326 6836