Dilluns, 14 de juliol 2014, a El Soleràs (Les Garrigues): Una concepción de la enfermedad como proceso bio-lógico

Lunes, 14 de julio, a las 21:30, en El Soleràs (Les Garrigues)

a cargo de:

LLUÍS BOTINAS, investigador independiente y presidente de Plural-21.

Autor libro DESMONTAR EL SIDA.     

Actividad gratuita.


Semana cultural ASSOCIACIÓ DE DONES ELAIA    

UNA CONCEPCIÓN DE LA ENFERMEDAD COMO PROCESO BIO-LÓGICO QUE NOS PUEDE FORTALECER. Ejemplos: cáncer, montaje SIDA y agresiones medioambientales.

Por LLUÍS BOTINAS, investigador independiente y presidente de Plural-21. Autor libro DESMONTAR EL SIDA.     

 

1. Text en català.
2. Texto en castellano.

(Text en català).

 

Una concepció de la malaltia com a procés biològic que ens pot enfortir.


Exemples: càncer, muntatge SIDA i agressions mediambientals.

Canviar la manera com la societat en què vivim-i-patim concep «això» anomenat malaltia, permetria per si sol estalviar milers de milions d’euros. I, el que és moltíssim més important, evitaria quantitats ingents de por, angoixa, marginació, intoxicació amb fàrmacs químics, cremades amb radiacions, mutilacions amb cirurgia moltes vegades (gairebé sempre?) innecessària, dolors, acarnissament mèdic,…, i, finalment, morts no només indignes sinó, el que és encara pitjor, inconscients.

En la conferència abordarem breument:

1. Distingir i separar el que realment són malalties del que en realitat són problemes de salut provocats per accidents (trànsit,…), incidents (insolacions,…) i, sobretot, agressions, tant les externes com les internes o autoagressions.

2. Agressions externes: realitzades per tercers contra nosaltres.

2.1. ¿Malaltia tret? ¿Malaltia ganivetada? Malalties mediambientals? Malalties cròniques, degeneratives o incurables?

2.2. ¿Solució mèdica o solució penal? ¿Recepta o denúncia?

2.3. Exigir que s’apliqui el Principi de Precaució fins que es jutgi els responsables.

3. Autoagressions: realitzades per nosaltres mateixos contra nosaltres mateixos.

3.1. ¿Solució mèdica o canvi d’actitud davant la vida i el món?

4. Cruïlla decisiva: seguir engreixant les multinacionals farmacèutiques i el sistema sanitari, o aprendre a assumir la responsabilitat practicant el ritme vital?

5. Dr Hamer: les malalties reals són programes biològics amb significat biològic que ens ajuden a superar les situacions que vivim.

5.1. Caldria deixar de parlar de «malaltia», de «tractament» i de «curació»?

5.2. És moltes vegades la clau NO-FER, i així no interferir en el programa biològic que anomenem «malaltia» que aquest ha posat en funcionament, ni, menys encara, interrompre?

6. Exemples:

6.1. Càncer: ningú mor de càncer sinó de l’Oncologia oficial. L’exemple: Israel.

6.2. «Això» anomenat SIDA no és una malaltia a tractar sinó un muntatge a destruir. Clark Baker i la seva OMSJ: 56 acusats d’«encomanar el VIH» deixats en llibertat per jutges dels USA.

6.3. No hi ha malalties mediambientals sinó greus i silenciades conseqüències de les múltiples agressions externes sofertes: contaminació electromagnètica, tòxics a casa,…

7. Ritme vital. Importància d’actitud, postura, respiració i moviment (i alimentació) per a la salut i la vida.

(Texto en castellano).

 

Una concepción de la enfermedad como proceso bio-lógico que nos puede fortalecer.


Ejemplos: cáncer, montaje SIDA y agresiones medioambientales

Cambiar la manera como la sociedad en la que vivimos-y-sufrimos concibe «eso» llamado enfermedad, permitiría por si solo ahorrar miles de millones de euros. Y, lo que es muchísimo más importante, evitaría cantidades ingentes de miedo, angustia, marginación, intoxicación con fármacos químicos, quemaduras con radiaciones, mutilaciones con cirugía muchas veces (¿casi siempre?) innecesaria, dolores, encarnizamiento médico,…, y, finalmente, muertes no sólo indignas sino, lo que es aún peor, inconscientes.

En la conferencia abordaremos brevemente:

1. Distinguir y separar lo que realmente son enfermedades de lo que en realidad son problemas de salud provocados por accidentes (tráfico,…), incidentes (insolaciones,…) y, sobre todo, agresiones, tanto las externas como las internas o autoagresiones

2. Agresiones externas: realizadas por terceros contra nosotros

2.1. ¿Enfermedad balazo? ¿Enfermedad navajazo? ¿Enfermedades medioambientales? ¿Enfermedades crónicas, degenerativas o incurables?

2.2. ¿Solución médica o solución penal? ¿Receta o denuncia?

2.3. Exigir que se aplique el Principio de Precaución hasta que se juzgue a los responsables.

3. Autoagresiones: realizadas por nosotros mismos contra nosotros mismos.

3.1. ¿Solución médica o cambio de actitud ante la vida y el mundo?

4. Encrucijada decisiva: ¿seguir engordando las multinacionales farmacéuticas y el sistema sanitario, o aprender a asumir la responsabilidad practicando el ritmo vital?

5. Dr. Hamer: las enfermedades reales son programas biológicos con significado bio-lógico que nos ayudan a superar las situaciones que vivimos.

5.1. ¿Habría que dejar de hablar de «enfermedad», de «tratamiento» y de «curación»?

5.2. ¿Es muchas veces la clave NO-HACER, y así no interferir en el programa biológico que llamamos «enfermedad» que ese ha puesto en funcionamiento, ni, menos aún, interrumpirlo?

6. Ejemplos:

6.1. Cáncer: nadie muere de cáncer sino de la Oncología oficial. El ejemplo: Israel.

6.2. «Eso» llamado SIDA no es una enfermedad a tratar sino un montaje a destruir. Clark Baker y su OMSJ: 56 acusados de «contagiar el VIH» dejados en libertad por jueces de los USA.

6.3. No existen enfermedades medioambientales sino graves y silenciadas consecuencias de las múltiples agresiones externas sufridas: contaminación electromagnética, tóxicos en casa,…

7. El ritmo vital. Importancia de actitud, postura, respiración y movimiento (y alimentación) para la salud y la vida.

 


 

Plural-21

Asociación para el cuidado de la vida en un planeta vivo

Cartagena 230, 5º 1ª, tocando c/Mallorca (ver foto)

93 450 1300 –  info@plural-21.org  –  www.plural-21.org

Metro: L2 Encants, L5 Sagrada Familia.

Bus: H8 (antes: 15), 19, 33, 34, 35, H10 (antes: 43, 44), 50, 51, 62, 92, B20, B24 

Cambios en las líneas de autobús en Barcelona: http://www.tmb.cat/es/implantacio-noves-linies

 

Plural-21 en Google Maps

 

Compartir

Comments are closed.