Dijous, 19 de juny 2014, presentació Projecte d’educació integral Orient-Occident

Dijous, 19 de juny, 19,30 h. Conferència-debat a la seu de Plural-21

Jueves, 19 de junio, 19,30 h. Conferencia-debate, en la sede de Plural-21

a càrrec/cargo de:

Albert Ferrer. Doctor en Filosofia per la Universitat de Paris-Sorbonne. Professor Visitant des de 2006 a SRI SATHYA SAI UNIVERSITY, la millor universitat de l’Índia segons el Govern nacional. Consultor en Educació per la Generalitat de Catalunya (Pla Nacional de Valors). Membre de Vivarium-Academicum (Raimon Panikkar, e.p.d.).

Activitat gratuïta / Actividad gratuita.


Presentació d’un

PROJECTE D’EDUCACIÓ INTEGRAL ORIENT-OCCIDENT

Educació Internacional per a un Mon Nou

La superació de la modernitat i el retorn de la Tradició Sagrada

 

L´autor presentarà aquest nou projecte educatiu tant en la seva vessant teòrica com pràctica. A nivell teòric, es repassaran les seves fonts d’inspiració filosòfiques i pedagògiques a Occident i a Orient, i també el seu fonament psicològic i científic, en particular el diàleg històric entre física quàntica i altres branques de la nova ciència i les tradicions de saviesa, establint les bases d´un nou paradigma holístic i humanístic. A nivell pràctic, es concretaran les eines pedagògiques per posar en pràctica una educació integral en profunditat. Finalment, l´autor insistirà en la importància de la incorporació de la dimensió espiritual en l’educació integral, factor essencial que distingeix aquesta proposta d´altres pedagogies progressistes encara materialistes i en el fons modernes.

 

Projecte elaborat des de 1997 i redactat el 2014 per ALBERT FERRER

 

Doctor en Filosofia per la Universitat de Paris-Sorbonne. Professor Visitant des de 2006 a SRI SATHYA SAI UNIVERSITY, la millor universitat de l’Índia segons el Govern nacional. Consultor en Educació per la Generalitat de Catalunya (Pla Nacional de Valors). Membre de Vivarium-Academicum (Raimon Panikkar, e.p.d.).

 

Presentación de un

PROYECTO DE EDUCACIÓN INTEGRAL ORIENTE-OCCIDENTE

Educación Internacional para un Mundo Nuevo

La superación de la modernidad y el retorno de la Tradición Sagrada

 

 El autor presentará este nuevo proyecto educativo tanto en su vertiente teórica como práctica. A nivel teórico, se repasarán sus fuentes de inspiración filosóficas y pedagógicas en Occidente y en Oriente, y también su fundamento psicológico y científico, en particular el diálogo histórico entre física cuántica y otras ramas de la nueva ciencia y las tradiciones de sabiduría, estableciendo las bases de un nuevo paradigma holístico y humanístico. A nivel práctico, se concretarán las herramientas pedagógicas para poner en práctica una educación integral en profundidad. Finalmente, el autor insistirá en la importancia de la incorporación de la dimensión espiritual en la educación integral, factor esencial que distingue esta propuesta de otras pedagogías progresistas todavía materialistas y en el fondo modernas.

 

Proyecto elaborado desde 1997 y redactado en 2014 por ALBERT FERRER

 

Doctor en Filosofía por la Universidad de Paris-Sorbonne. Profesor Visitante desde 2006 a SRI Sathya SAI UNIVERSITY, la mejor universidad de la India según el Gobierno nacional. Consultor en Educación por la Generalidad de Cataluña (Plan Nacional de Valores). Miembro de Vivarium-Academicum (Raimon Panikkar, epd).

 

 


 

Plural-21

Asociación para el cuidado de la vida en un planeta vivo

Cartagena 230, 5º 1ª, tocando c/Mallorca (ver foto)

93 450 1300 –  info@plural-21.org  –  www.plural-21.org

Metro: L2 Encants, L5 Sagrada Familia.

Bus: H8 (antes: 15), 19, 33, 34, 35, H10 (antes: 43, 44), 50, 51, 62, 92, B20, B24 

Cambios en las líneas de autobús en Barcelona: http://www.tmb.cat/es/implantacio-noves-linies

 

Plural-21 en Google Maps

 

Compartir

Comments are closed.