27è Aniversari –27º Aniversario

1.- Text en català

2.- Texto en castellano


27è aniversari

Plural-21, Associació per a la cura de la vida en un planeta viu, es va fundar el 6 d’octubre de 1999 heretant el bagatge i els coneixements de l’associació C.O.B.R.A., que va ser fundada el 1990 per això en total són vint-i-vuit anys.

Agraïm als nostres socis/sòcies, col·laboradors(es), contactes,… amics(gues) en general, per fer possible que un any més puguem continuar desenvolupant la nostra tasca, que pot resumir-se en dues paraules: informació i formació. O formació i informació.

Però la tasca i les aportacions de la nostra Associació van més enllà, i constitueixen un intangible que és difícil d’explicar en paraules… encara que aquí segueix una aproximació:

 • som un espai de reunions, d’intercanvis, de trobades i desencontres, de poder tractar -mirant-se als ulls, abraçant-se, plorant, de tant en tant fins i tot cridant i colpejant un coixí- situacions molt profundes i especials, etc.
 • aquí s’han estrenat com a conferenciants, com a ponents, fins i tot com a professors, persones que per fi han pogut explicar i compartir el que durant anys, durant dècades, en alguns casos durant gairebé tota la seva vida, s’havien vist obligades a callar, sabedores de la censura i de la repressió que hi ha a (gairebé) tot arreu de la nostra democràtica societat
 • altres persones s’han sentit recolzades per poder escriure llibres
 • hem
  • Inspirat la construcció d’altres centres que s’han concentrat a investigar i difondre algun dels temes que han descobert gràcies a les nostres activitats
  • Configurat cursos nous, obert línies d’investigació, empoderat amb les nostres activitats i amb la informació/formació que aquí han rebut
  • Estat inspiració per a persones que han recuperat la salut i la vida,
 • i podem fins i tot dir que no només hem facilitat el naixement de moltes amistats sinó fins i tot literalment el de diversos nadons… alguns ja majors d’edat.

Només cadascú sap el que en particular Plural-21 representa a la seva Vida.

Però amb una visió de conjunt, nosaltres sabem que som una Associació única al món. I afegeixo: “lamentablement”. Per què? Doncs perquè seria col·lectivament molt beneficiós que a cada ciutat hi hagués una desena d’associacions similars a la nostra.

Confiem poder seguir brindant el millor de nosaltres des de l’honestedat i el rigor, des de l’autoexigència i la independència, i sempre amb una forta dimensió social.

Segueixen els projectes i il·lusions, i la idea és consolidar-nos com una Pluri-versitat.

Estem constituint-nos com una Pluri-versitat que difon Altres Sabers diferents del que adoctrina i imposa la societat dominant… o, millor, el que dicten els qui dominen la societat oficial. Aquests Altres Sabers són de dos tipus:

 • els Altres Sabers sorgits dins de la pròpia Societat Occidental Moderna, però que són silenciats i fins i tot represaliats per l’oficialitat, i
 • els Altres Sabers que són coneixements tradicionals, generalment antiquíssims però que segueixen vius en parts més o menys extenses de les altres civilitzacions que, afortunadament, segueixen existint sobre el planeta… tot i l’actuació destructora d’Occident.

Ens interessa la veritat quan sigui possible arribar-hi. I quan no, volem que almenys es disposi d’una pluralitat de visions el contrast faciliti acostar-se tot el possible a la veritat.

Per això necessitem NO NOMÉS seguir comptant amb el vostre suport SINÓ QUE S’IMPLIQUIN MÉS MANS que ens ajudin en aquesta tasca delicada i esgotadora… tot i que també gratificant.

L’Aniversari d’avui és l’Aniversari de tot*s els que formen part d’aquesta Associació, de tots els que cada dia aporten el seu gra de sorra perquè segueixi funcionant.

A tot*s: MOLTES GRÀCIES I… FELICITATS!!!!!!!

“El riu s’omple amb rierols petits” (Proverbi Africà)
“Tot està per Fer i tot és possible” (Miquel Martí i Pol)
“Un camí! Quina cosa més curta de dir! Quina cosa més llarga de seguir!” (Josep M. de Sagarra)

Gràcies de nou!

Lluís Botinas
President
Barcelona, 6 d’octubre de 2017


 

27º aniversario

Subir

Plural-21, Asociación para el cuidado de la vida en un planeta vivo, se fundó el 6 de octubre de 1999 heredando el bagaje y los conocimientos de la asociación C.O.B.R.A., que fue fundada en 1990 por eso en total son veintiocho años.

Agradecemos a nuestros soci*s, colaborador*s, contactos,… amig*s en general, por hacer posible que un año más podamos continuar desarrollando nuestra labor, que puede resumirse en dos palabras: información y formación. O formación e información.

Pero la labor y los aportes de nuestra Asociación van más allá, y constituyen un intangible que es difícil de explicar en palabras… aunque aquí sigue una aproximación:

 • somos un espacio de reuniones, de intercambios, de encuentros y desencuentros, de poder tratar -mirándose a los ojos, abrazándose, llorando, de vez en cuando incluso gritando y golpeando un cojín- situaciones muy profundas y especiales, etc.
 • ahí se han estrenado como conferenciantes, como ponentes, incluso como profesores, personas que por fin han podido explicar y compartir lo que durante años, durante décadas, en algunos casos durante casi toda su vida, se habían visto obligadas a callar, sabedoras de la censura y de la represión que existen en (casi) todas partes de nuestra democrática sociedad
 • otras personas se han sentido apoyadas para poder escribir libros
 • hemos
  • inspirado la construcción de otros centros que se han concentrado en investigar y difundir alguno de los temas que han descubierto gracias a nuestras actividades
  • configurado cursos nuevos, abierto líneas de investigación, empoderado con nuestras actividades y con la información/formación que aquí han recibido
  • sido inspiración para personas que han recuperado la salud y la vida,
 • y podemos hasta decir que no sólo hemos facilitado el nacimiento de muchas amistades sino incluso literalmente el de varios bebés… algunos ya mayores de edad.

Solamente cada quien sabe lo que en particular Plural-21 representa en su Vida.

Pero con una visión de conjunto, nosotros sabemos que somos una Asociación única en el mundo. Y añado: “lamentablemente”. ¿Por qué? Pues porque sería colectivamente muy beneficioso que en cada ciudad hubiese una decena de asociaciones similares a la nuestra.

Confiamos poder seguir brindando lo mejor de nosotros desde la honestidad y el rigor, desde la autoexigencia y la independencia, y siempre con una fuerte dimensión social.

Siguen los proyectos e ilusiones, y la idea es consolidarnos como una Pluri-versidad.

Estamos constituyéndonos como una Pluri-versidad que difunde Otros Saberes distintos de lo que adoctrina e impone la sociedad dominante… o, mejor, lo que dictan quienes dominan la sociedad oficial. Estos Otros Saberes son de dos tipos:

 • los Otros Saberes surgidos dentro de la propia Sociedad Occidental Moderna, pero que son silenciados e incluso represaliados por la oficialidad, y
 • los Otros Saberes que son conocimientos tradicionales, generalmente antiquísimos pero que siguen vivos en partes más o menos extensas de las demás civilizaciones que, afortunadamente, siguen existiendo sobre el planeta… a pesar de la actuación destructora de Occidente.

Nos interesa la verdad cuando sea posible llegar a ella. Y cuando no, queremos que por lo menos se disponga de una pluralidad de visiones cuyo contraste facilite acercarse todo lo posible a la verdad.

Para ello necesitamos NO SÓLO seguir contando con vuestro apoyo SINO QUE SE IMPLIQUEN MÁS MANOS que nos ayuden en esta labor delicada y agotadora… aunque también gratificante.

El Aniversario de hoy es el Aniversario de tod*s los que forman parte de esta Asociación, de todos quienes cada día aportan su grano de arena para que siga funcionando.

A tod*s: MUCHAS GRACIAS Y… ¡¡¡¡¡¡¡FELICIDADES!!!!!!!

“El río se llena con arroyos pequeños” (Proverbio Africano)
“Todo está por hacer y todo es posible” (Miquel Martí i Pol)
“¡Un camino! ¡Qué cosa más corta para decir! ¡Qué cosa más larga para seguir!” (Josep M. de Sagarra)

¡Gracias de nuevo!

Lluís Botinas
Presidente
Barcelona, 6 de octubre de 2017

Subir

Compartir

Comments are closed.