Nova adreça Plural-21.

Passatge de Gaiolà, 24, local 08013 Barcelona
Nou local. Plural-21 entra en una nova etapa. Benvingut a conèixer-lo!
A les deu del matí del dilluns 15 d’abril del 2019, vaig veure amb tristor com s’anava col·locant una porta anti-okupes sobre la porta que durant 21 anys va lluir el nom de Plural-21. I a dos quarts de dotze signava la resolució del contracte d’arrendament del local 5è 1a del carrer Cartagena, 230, de Barcelona…

Nueva dirección Plural-21.

Passatge de Gaiolà, 24, local 08013 Barcelona
Nuevo local. Plural-21 entra en una nueva etapa. ¡Bienvenido a conocerlo!
A las diez de la mañana del lunes 15 de abril del 2019, vi con tristeza como se iba colocando una puerta anti-okupas sobre la puerta que durante 21 años lució el nombre de Plural-21. Y a las doce y media firmaba la Resolución del contrato de Arrendamiento del local 5º 1ª de la calle Cartagena, 230, de Barcelona…

Dissabtes, 15 i 29 de juny 2019. Curs:
Com conrear la saviesa a la vida quotidiana

A càrrec de: Pere Subirana. Consultor ambiental i divulgador de l’enfocament energètic de l’agricultura. Autor del llibre “Consumir menys per a viure millor”. 
La saviesa no és una cosa que es té o no: la saviesa és una cosa que es conrea i es treballa. EL cultiu de la saviesa ens porta a prendre millors decisions, a tenir conseqüències més positives dels nostres actes i a minimitzar els errors.

Dissabte, 22 de juny 2019. Curs:
Mecanismes i perills dels fàrmacs

A càrrec de: TERESA MORERA. Naturòpata i ex-farmacèutica.
“Fàrmac” és allò que modifica les funcions d’un organisme i té els seus mecanismes i perills. Mostraré els diferents grups de fàrmacs, sobretot els més consumits: Psicofàrmacs, antiinflamatoris, antihipertensius, anticoagulants, antiàcids, hipoglucemiants, hipolipemiants i antibiòtics i vacunes com a màxim exponent de la visió militarista de la salut que se’ns imposa.

Vídeo:
Carme Huertas: Somos lenguaje

Estamos hechos y compuestos de lenguaje. En esencia, somos vibración, somos lenguaje. El lenguaje no es algo externo a nosotros, sino algo intrínseco a nuestras células, a nuestro ADN, al sistema neurológico, a nuestras emociones, a nuestras intenciones. Una investigación de diez años acerca del origen del lenguaje, plasmada en este emocionante y fantástico libro que recoge aportaciones de la ciencia más novedosa y sorprendente.