Nova adreça Plural-21
Nueva dirección Plural-21

Passatge de Gaiolà, 24, local 08013 Barcelona
Nou local. Plural-21 entra en una nova etapa. Benvingut a conèixer-lo!
Aquest mes d’agost seguim amb el condicionament del local per a poder oferir-los un millor marc on relitzar les nostres activitats.
Nuevo local. Plural-21 entra en una nueva etapa. ¡Bienvenido a conocerlo!
Este mes de agosto seguimos con el acondicionamiento del local para poder ofrecerles un mejor marco donde realizar las actividades.

del 22 d’octubre al 3 de novembre del 2019:
Dr. Patrick Quanten a Barcelona

EN PREPARACIÓ / EN PREPARACIÓN / IN PREPARATION
“Buscant la veritat en medicina”
Cursos diversos amb el Dr. PATRICK QUANTEN: Compartir 36 anys d’aprenentatges sobre vida i salut
“Buscando la verdad en medicina”
Cursos diversos con el Dr. PATRICK QUANTEN: Compartir 36 años de aprendizaje sobre la vida y la salud.

“Truth Seeking in Medicine”
Various courses with Dr. PATRICK QUANTEN: Sharing 36 years learnings on life and health

Viernes, 20 de septiembre 2019. Presentación del libro:
Desenterrad mi corazón de Wounded Knee

a cargo de: Su autora, Núria Arias López
Desenterrad mi corazón de Wounded Knee, es un libro autoeditado en 2018, un testimonio de la autora de cómo ha logrado superar un diagnóstico psiquiatra.
“Cuando tenía 27 años la “autoridad” médica dijo que yo era bipolar y que era crónico. He tomado medicación durante 15 años y he mantenido en secreto el diagnóstico.
Hoy después de 10 años sin tomar nada, haciendo terapia y responsabilizándome de mi proceso he escrito mi historia en este libro de artista. Es una libro de artista porque estudie Bellas Artes en Barcelona y tanto el arte como mi relación con América han sido vitales en mi recorrido”.

Dissabte, 21 de setembre 2019.
Taller de TRE® :Tension & Trauma Releasing Exercises

A càrrec de:  Carles Ripol Creuheras
El TRE® és una tècnica corporal que, a través d’uns senzills exercicis, activa un mecanisme reflex natural de tremolors neuorgénics en el cos que allibera estrès, tensió i trauma, és a dir les tensions que han quedat en la memòria fascial i muscular després de situacions estressants o traumàtiques de la vida.
Aquesta vibració que emergeix des de l’interior del nostre ésser permet reduir la tensió muscular, calma el sistema nerviós d’una manera senzilla, agradable i indolora, i ajuda al cos a alliberar patrons profunds de tensió i estrès. També ajuda en l’estabilitat psíquica, emocional, corporal i espiritual permetent que la persona recuperi el seu estat d’equilibri i benestar.

Dijous, 26 de setembre 2019. Conferència:
Què li passa al clima? – ¿Qué le pasa al clima?

Mirem el cel i no volem saber que hi passa? Ens Trobem Davant d’un atemptat global de Conseqüències catastròfiques per al Planeta. Ho anomenen “canvi climàtic”, però… què S’amaga realment darrera AQUEST concepte?
¿Miramos el cielo y no queremos saber qué pasa? Nos Encontramos Ante un atentado global de Consecuencias catastróficas para el Planeta. Lo llaman “cambio climático”, pero… ¿qué esconde realmente detrás de este concepto?

Viernes, 27 de septiembre 2019. Conferencia:
Armonización de nuestra línea familiar según la medicina simbólica

a cargo de: Maxime Janin. Instructor de Medicina Simbólica
Nuestra historia familiar influencia nuestra vida de forma determinante. Nuestros antepasados nos transmiten herencias que nos “bloquean” por sus esquemas repetitivos: repetición de historias de vida, bloqueos y traumatismos incomprehensibles, prohibiciones inexplicables… ¡Buena noticia! Es posible salir de esta fatalidad liberándose y liberando nuestros hijos.